• Utvalgte Artikler

  Trane

  Sportsklubben Trane, Vilhelm Bjerknes vei 40, stiftet 15. desember 1918, Alfred Rønhovde første formann. Arena: Slettebakken grus. Klubbfarger: Grønn med hvite stolper. Navnet “Trane” vedtatt 1925. Tidligere klubbnavn: “Ørn”, “Hellas” og “Hellas-kameratene”. Klubben tok 1921 initiativ til å danne “Særkrets for fotball” av klubber som stod utenfor Bergen Fotballkrets, i alt 19 gatelag. Medlem av [Les mer]

 • Utvalgte Artikler

  Byloven av 1276

  Byloven av 1276 (Magnus Lagabøtes bylov), var en samling allerede eksisterende rettsregler som etter kongelig tildriv ble nedtegnet i Bergen i Magnus Lagabøtes regjeringstid. Denne kodifiseringen ble foretatt ut fra de forhold som gjaldt i Bergen, men loven var ment å skulle håndheves i alle norske kjøpsteder, slik forholdet nok også var med den enklere [Les mer]

 • Utvalgte Artikler

  Bergens Kvinnelige Diskusjonsklubb

  Bergens Kvinnelige Diskusjonsklubb, stiftet 1914, samler medlemmene til foredrag og tar opp emner til meningsutveksling.

 • Utvalgte Artikler

  Bergens kvinnesaksforening

  Protokoll over betalt årskontingent til Bergens kvinnesaksforening for årene 1896-1905. Arkivet etter Bergen Kvinnesaksforening, Bergen Byarkiv.

  Bergens kvinnesaksforening, stiftet 1885, virket til ut i 1930-årene, da arbeidet opphørte. Gjenopptatt 1976. Blant mer innflytelsesrike medlemmer er Nico Hambro og Amalie (Malla) Hansen, kjent skolestyrer og søster av Armauer Hansen og Klaus Hanssen.

 • Utvalgte Artikler

  Rakkerhaugen

  Rakkerhaugen, eldre navn på Sydneshaugen, som i tidligere tider var ett av byens rettersteder; navn etter rakkeren, bøddelens medhjelper. Retterstedet på Rakkerhaugen ble siste gang brukt 1803, da lærdølen Anders Lysne ble halshugd for å ha nektet å gjøre militærtjeneste; lærdølene hadde gjort oppstand mot militærtjeneste under henvisning til et kongebrev fra 1553, som fritok [Les mer]