• Utvalgte Artikler

  Fløen

  Området som avgrenses av Kalfarveien i nord, Møllendalsveien i sørvest og Fløenbakken i sørøst, tidligere et grenseområde mellom byen og dets omland. Fløenbekken var nordgrensen for den gamle kongsgården Alrekstad og dannet frem til 1915 en del av grensen mellom Bergen og Årstad herred. Som bygrense fungerte den trolig allerede fra Byloven av 1276, der [Les mer]

 • Utvalgte Artikler

  Møllendalselven

  Kart over Møllendalselven (Aarstadelven) fra 1852 med inntegnede møllebruk. Arkivet etter Oppmålingsvesenet, eldre kartsamling, Bergen Byarkiv.

  Møllendalselven, elveløpet fra Svartediket gjennom Møllendalen til Store Lungegårdsvann, tidligere kalt Årstadåen og Årstadelven. Terrenget langs elven førte til at vannkraften fra gammel tid ble utnyttet til møllebruk. Knut Bildt på Lungegården utstedte 1614 tre festebrev for mølletomter, som alle lå nedenfor den nåværende Årstadveien. To av møllene som ble oppført, var kornmøller, kalt tyskemøller [Les mer]

 • Utvalgte Artikler

  Bergens Elektriske Færgeselskab A/S

  Beffen i rute mellom Bradbenken og Vågens vestside. Fotografert rundt 1980. Fotograf: Kristian Dahl. Arkivet etter Morgenavisen A/S, Bergen Byarkiv.

  Bergens Elektriske Færgeselskab A/S, stiftet 1894 av Jacob Trumpy i Jekteviken med formål å drive fergetrafikk, hovedsakelig på Vågen. Etter idé og mønster fra tyske elve- og havnebåter ble det bygd fire små ferger. Driften startet 1. august 1894. De første fergene gikk på seks forskjellige ruter på Vågen og på Puddefjorden. Ved siden av [Les mer]

 • Utvalgte Artikler

  Vervarslinga på Vestlandet

  Vervarslinga på Vestlandet, Geofysisk institutt, Allégaten 70, regionsenter for Region Vest av Meteorologisk institutt, opprettet 1918 etter initiativ av Vilhelm Bjerknes. Tillagt varslingsansvar for hele Vestlandet og Trøndelag med fiskebankene utenfor. Regionleder er Karen Doublet. Opprinnelig skulle varslingstjenesten gjelde landbruket i Vest-Norge. Men etter den første sommerens erfaring med utarbeidelse av værkart utviklet Bjerknes og [Les mer]