• Utvalgte Artikler

  Byloven av 1276

  Byloven av 1276 (Magnus Lagabøtes bylov), var en samling allerede eksisterende rettsregler som etter kongelig tildriv ble nedtegnet i Bergen i Magnus Lagabøtes regjeringstid. Denne kodifiseringen ble foretatt ut fra de forhold som gjaldt i Bergen, men loven var ment å skulle håndheves i alle norske kjøpsteder, slik forholdet nok også var med den enklere [Les mer]

 • Utvalgte Artikler

  Rakkerhaugen

  Rakkerhaugen, eldre navn på Sydneshaugen, som i tidligere tider var ett av byens rettersteder; navn etter rakkeren, bøddelens medhjelper. Retterstedet på Rakkerhaugen ble siste gang brukt 1803, da lærdølen Anders Lysne ble halshugd for å ha nektet å gjøre militærtjeneste; lærdølene hadde gjort oppstand mot militærtjeneste under henvisning til et kongebrev fra 1553, som fritok [Les mer]

 • Utvalgte Artikler

  Bergens kvinnesaksforening

  Protokoll over betalt årskontingent til Bergens kvinnesaksforening for årene 1896-1905. Arkivet etter Bergen Kvinnesaksforening, Bergen Byarkiv.

  Bergens kvinnesaksforening, stiftet 1885, virket til ut i 1930-årene, da arbeidet opphørte. Gjenopptatt 1976. Blant mer innflytelsesrike medlemmer er Nico Hambro og Amalie (Malla) Hansen, kjent skolestyrer og søster av Armauer Hansen og Klaus Hanssen.

 • Utvalgte Artikler

  Bergens Kvinnelige Diskusjonsklubb

  Bergens Kvinnelige Diskusjonsklubb, stiftet 1914, samler medlemmene til foredrag og tar opp emner til meningsutveksling.

 • Utvalgte Artikler

  Bergen Internasjonale Teater

  Bergen Internasjonale Teater (BIT), Nøstegaten 54, stiftet 1983 etter initiativ fra studentene ved Teatervitenskapelig institutt ved Universitetet i Bergen, organisert som stiftelse fra 1995, og kjent som BIT Teatergarasjen da dette lokalet siden 1990 har vært teaterets faste produksjons- og visningssted. Etter å ha gjennomført høstfestivaler med grupper fra forskjellige land i ulike lokaler, ble [Les mer]