Oppslagsverket oVe

<oVe> skal hjelpe deg å finne informasjon ved Bergen Byarkiv og Lokalhistorisk Arkiv i Bergen. Oppslagsverket tar utgangspunkt i utvalgte emner som vi har informasjon om, og i hva slags opplysninger som er tilgjengelige. Her finner du også enkelte arkivlister og noe digitalisert materiale.

Utvalgte artikler


Pinnelien barnehage, etablert i 1995, var en kommunal barnehage med adresse Kronstadveien 35 i Årstad bydel. Pinnelien var en barnehage for hørselshemmede og hørende barn, og var samlokalisert med Hunstad skole, som var en statlig spesialskole for hørselshemmede. Barnehagen sin profil var: «Da barnehagen gir tilbud til både hørselshemmede og hørende barn, vil tegn som støtte og tegnspråk være […]

Les mer


I forbindelse med reguleringen av Bergen sentrum etter bybrannen i 1916 var det særlig utformingen av Torgallmenningen som vakte debatt. Bebyggelsesplanen fra 1917 viste bygninger i en slags nordisk nyrenessanse med en tilbaketrukket første etasje med arkader foran. Plassen var tenkt lukket visuelt ved hjelp av frittstående bygninger mot øst og vest og buede søylerekker over […]

Les mer


De første ansatser til faglig organisering i Bergen fant sted på 1870-tallet, men det var først i 1885/86 med Sophus Pihls innsats at fagorganisering slo igjennom her. Med fagorganisering mener vi her organisering/sammenslutning av arbeidstakere. Disse organisasjoner håndterer arbeidstakeres (arbeidsselgeres) rettigheter i forhold til arbeidsgivere (arbeidskjøpere). Noen er knyttet til Landsorganisasjonen (LO), andre er uten partipolitisk […]

Les mer


Buekorps er en organisasjon for og av barn, der eksersis, marsjering, turer og utflukter er vesentlige elementer. Buekorpsene i Bergen ble dannet på midten av 1800-tallet, og har trolig sitt opphav i datidens borgervæpning – som ekserserte på Engen. Borgervæpningens oppvisninger bar etter hvert preg av underholdning. Buekorpsene er organisert på liknende måte som borgervæpningen var, og har flere av […]

Les mer