Oppslagsverket oVe

<oVe> skal hjelpe deg å finne informasjon ved Bergen Byarkiv og Lokalhistorisk Arkiv i Bergen. Oppslagsverket tar utgangspunkt i utvalgte emner som vi har informasjon om, og i hva slags opplysninger som er tilgjengelige. Her finner du også enkelte arkivlister og noe digitalisert materiale.

Utvalgte artikler


I 1665 var England og republikken Holland i krig. Begge landene var økonomiske og politiske stormakter. Særlig handelen med asiatiske varer som sukker og krydder, bomull og silke, fargestoffer m.m. brakte rikdom. Det nederlandske ostindiakompaniet var det største av de nordvesteuropeiske handelskompaniene, mens det britiske Ostindiske kompani var det eldste og et av verdens mektigste foretak […]

Les mer


«en Tønde med sine Jern-Ankere og Jern-Kiæder til Skibenes Fortøining, samt Ind- og Udhaling … paa Rheden.» Sjøtønnen er en fortøyningsbøye som ligger øst for Nordnes-pynten ved innløpet til Vågen i Bergen havn. Fra 1875 har Bergen havnevesen hatt vedlikeholdsplikten av Sjøtønnen. Siden middelalderen ble det tatt i bruk ringer og bøyer langs leden for feste […]

Les mer


Boligprosjektet ble oppført i 1919 og består av 11 hus fordelt på fire blokker på høyde&shy;draget syd for Store Lungårdsvann i Bergen. Hovedgruppen vender mot det tidligere skipsverftsområdet i Solheimsviken. Den siste ligger i Klaus Hansens vei med utsikt mot Florida og Fløyen. Prosjektet ble tegnet av arkitekt Olaf Jahnsen i 1915 etter oppdrag fra Bergen Mekaniske Verkstedsfunksjonæreres Byggeselskap. Dette var ett av hans oppdrag for kooperative […]

Les mer


Begrepene rottekrig, rotteutrydding og rottebekjempelse brukes alle om det offentliges arbeid for å bekjempe rotteplagen og utrydde rottene. I Bergen har sunnhetskommisjonen, senere helserådets miljøhygieniske kontor og nå Næringsmiddeltilsynet og miljørettet helsevern vært drivkraften for dette arbeidet. Gjennom Bergen sunnhetskommisjon (senere helserådet) sine årlige beretninger kan vi følge utviklingen i kommunens arbeid med rotteutryddingen, vi […]

Les mer