Oppslagsverket oVe

<oVe> skal hjelpe deg å finne informasjon ved Bergen Byarkiv og Lokalhistorisk Arkiv i Bergen. Oppslagsverket tar utgangspunkt i utvalgte emner som vi har informasjon om, og i hva slags opplysninger som er tilgjengelige. Her finner du også enkelte arkivlister og noe digitalisert materiale.

Utvalgte artikler


I forbindelse med reguleringen av Bergen sentrum etter bybrannen i 1916 var det særlig utformingen av Torgallmenningen som vakte debatt. Bebyggelsesplanen fra 1917 viste bygninger i en slags nordisk nyrenessanse med en tilbaketrukket første etasje med arkader foran. Plassen var tenkt lukket visuelt ved hjelp av frittstående bygninger mot øst og vest og buede søylerekker over […]

Les mer


Kvinnehistorie som forskningsdisiplin vokste frem på 1960 og -70 tallet og omfatter studier av kvinnens samfunnsmessige stilling og rolle. I Skandinavia har feltet vært preget av den retning danske Nynne Koch ga det. Hun benevnte feltet «feminologi» som hun definerte slik: «Feminologi er et nyt ord … Det betegner studiet af kvindens situation i videste […]

Les mer


Bergen Kvinneråd, stiftet mai 1903, var en paraplyorganisasjon for ideelle og humanitære kvinneorganisasjoner i byen. De fleste kvinneforeningene meldte seg inn, som Bergen Kvinnesaksforening, Bergen Folkeskoles lærerinneforening, Bergen Sanitetsforening, Bergens Sedelighetsforening, Prestefruers forening, Totalavholdsforeningen, Foreningen Trengende Sjøgutters bekledning og Hjemmenes Vel. På det meste var rundt tretti foreninger medlemmer. Amalie Hanssen var kvinnerådets første formann. […]

Les mer