Hva

Utsnitt av Jacob J. Jersins rodekart for Bergen fra 1830-årene.

Adressesystemet i Bergen var helt frem til 1880-årene et helt annet enn i dag. Det ble ikke brukt gatenavn og husnummer, men byen var isteden delt opp i nummererte strøk, eller roder. Innenfor hver enkelt rode var husene igjen nummerert. Tidligere adresse på Ladegårdsgaten 38 var f.eks. Rode 24, nr. 196.

Systemet med roder ble trolig innført allerede på slutten av 1500-tallet, og varte helt til 1881, da man gikk over til gatenavn og numre (se Gatenavn). På 17- og 1800-tallet var Bergen inndelt i 24 roder. Rode 1 lå på Nordnes og rode 24 i Skuteviken. Utenom disse var det to roder i Sandviken. For Bryggen, samt sjøbodene i Skuteviken og tildels på Nordnes, var det egne system.

Med bygningsloven av 1830 kom bl.a. en bestemmelse om at byens grenser skulle tegnes inn på et kart. Stadskonduktør Jacob J. Jersins utarbeidet i 1830-årene et rodekart over Bergen. Kartet viser grensene for de ulike rodene, samt i grove trekk bebyggelse og ferdselsårer. Vi vet lite om hvordan rodekartet ble til, men kartet er trolig basert på eldre kart, samt eldre og nyere grunnmålinger av en del av byens eiendommer.

I 1934 utarbeidet Oppmålingsavdelingen et mer detaljert rodekart på grunnlag av grunnmålinger og kartforretninger, samt matrikkelen og generalkartet over Bergen fra 1879-80. Dette inneholder ikke bare grensene for hver enkelt rode, men også eiendomsgrenser og adressebenevnelse for hver enkelt eiendom. Se også matrikler, bykart.

Hvor

Stadskonduktør Jacob J: Jersins rodekart fra 1830-årene finnes i arkivet etter Oppmålingsvesenet i Bergen (A-0983:15), mens det nyere roderkartet fra 1934 er oppbevart ved Oppmålingsavdelingen, Rådhuset. Byarkivet har imidlertid en kopi.

Lover mv. knyttet til emne

  • 1830.09.13: Lov om bygningsvesenet i Bergen
  • 1848. 08.12: Lov om bygningsvesenet

Problemer

Mye tyder på at husnummereringen innenfor de enkelt rodene kunne skifte. Det er derfor ikke alltid så lett å identifisere en eiendom.

Digitalisert materiale

Universitetsbiblioteket i Bergen har digitalisert rodekartene fra 1934.


Skrevet av

3 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *