Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Apoteket Bien

Apoteket Bien ble opprinnelig etablert i 1913 under navnet Solheimsvikens apotek med adresse Solheimsgaten 66. I 1939 flyttet apoteket fra Solheimsgaten til Fjøsangerveien 30 og endret samtidig navn til Apoteket Bien. I 2001 flyttet apoteket tilbake til Solheimsgaten. Lokalene til Apoteket Bien i Fjøsangerveien 30 ble fredet etter Lov om kulturminner i 1993. I dag holder Bien bar og kafé til i lokalene.

Illustrasjonen viser arkitektenes skjema av innredning for Solheimsviken apotek. Foran til venstre er publikumsarealet med venterom og reseptur. Skjemaets tre andre utsnitt viser veggene inne i resepturområdet. Uten år. Fra arkivet etter Arkitektene Fredrik Arnesen og Arthur Darre Kaarbø, Bergen Byarkiv

Illustrasjonen viser arkitektenes skjema av innredning for Solheimsvikens apotek. Foran til venstre er publikumsarealet med venterom og reseptur. Skjemaets tre andre utsnitt viser veggene inne i resepturområdet. Udatert. Fra arkivet etter Arkitektene Fredrik Arnesen og Arthur Darre Kaarbø, Bergen Byarkiv

Apoteket Biens fasade er en del av det funksjonalistiske fasademiljøet rundt Danmarksplass som ble utformet av arkitekt Ole Landmark på 1930-tallet. Apoteket lå i den fasaderekken som går ut fra Danmarksplass og ender ved Forum kino.

Apotekets planløsning og enkeltelementene i apoteket samt materialvalg er utformet etter tegninger av arkitektene Fredrik Arnesen og Arthur Darre Kaarbø. Lokalene er preget av halvsirkler og rette linjer samt et treverk av flammebjørk. Skranke og arbeidsbenker er belagt med sort linoleum, og forkrommet stål går igjen i beslag og listverk. Innredningen er av høy håndverksmessig kvalitet, og lokalene er et karakteristisk eksempel på et funksjonalistisk butikkinteriør. Apoteket ble pusset opp i1985, men bortsett fra enkelte små endringer fremstod interiør og eksteriør slik det opprinnelig var da fredningsvedtaket ble fattet.

Relaterte artikler

Arkiv

  • BBA-2969.11 Db187. Arkivet etter Kommunalavdeling fritid, kultur og kirke, Bergen Byarkiv.
  • BBA-2388. Arkivet etter Arkitektene Fredrik Arnesen og Arthur Darre Kaarbø, Bergen Byarkiv

Leave a Response