Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Arbeiderboligene til Bergens Mekaniske Verksted

Allerede i 1856 sto den første arbeiderboligen til Bergens Mekaniske Verksted ferdig. Huset ble bygd samtidig med resten av bedriften og lå trolig inne på selve verksområdet i Solheimsviken. Verkstedet var avhengig av å skaffe arbeiderboliger for å holde på kvalifisert arbeidskraft. En del fagarbeidere ble for eksempel hentet helt fra Sverige.

Bolighus i Solheimsgaten, trolig nr. 68. Foto: Gustav Brosing. Billedsamlingen. Universitetsbiblioteket i Bergen.

Bolighus i Solheimsgaten, trolig nr. 68. Foto: Gustav Brosing. Billedsamlingen. Universitetsbiblioteket i Bergen.

Etter hvert bygde eller ervervet BMV flere arbeiderboliger, og i folketellingen for 1900 er det listet opp åtte ulike arbeiderboliger på Solheim med mellom 8 og 24 personer i hvert hus.  Syv av disse boligene er avmerket på et kart over verksområdet fra 1912. Dette var en rekke med enkle trehus på 1,5 og 2 etasjer med adresse Solheimsgaten 62-74.

Husene besto av utleieleiligheter, de fleste på et rom og kjøkken. Arbeiderfamiliene som bodde her var ofte svært barnrike og det kunne bli trangt om plassen. Husene skal også ha vært trekkfulle. Husene hadde ikke innlagt vann og det var utedoer i bakgårdene.

Kart over Bergens mekaniske Værksted, 1915. Arbeiderboligene er inntegnet på kartet. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen.

BMV eide en rekke eiendommer og hus og bruken av husene varierte trolig ut fra bedriftens behov. På et kart fra 1925 er det i Damsgårdsveien, tett inntil verftsområdet, merket av et par arbeiderboliger og i Løbergsveien er det markert både et arbeiderpensjonat og en arbeiderbolig. Arbeiderboligen i Løbergsveien var tidligere Bergens Mekaniske Verksted sin folkeskole som etter nedleggelsen ble innredet til bolig.

Bergens Mekaniske verksted måtte etter hvert selge flere av arbeiderboligene sine, men husene i Solheimsgaten sto helt til på slutten av 1950-årene. Da ble de revet i forbindelse med omreguleringen av Fjøsangerveien.

 

Relaterte artikler

Litteratur

 • Ågotnes, Hans Jacob: Jernarbeiderene i Bergen. 100 år i kamp og samarbeid.Bergen Jern og metall Avd. 5. Oslo 1990.

Arkiv

Responses

 1. Kjell Hammer says:

  februar 24th, 2014 at 18:23 (#)

  min tippoldefar Olavus Anton Balqersen fra Moss kom til Viken ca.1865 som mekaniker til Bangs Verksted. Var denne Bang del av BMV? Olavus med familie var innlosjert der i følge f.t.1875, er det i ettertid opplysninger om huset?

 2. Anders Nilsen says:

  februar 25th, 2014 at 16:55 (#)

  Hei. Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med Bergens sjøfartsmuseum vedrørende BMV. Så vidt jeg vet oppbevarer de den eldste delen av arkivene etter verftet. Når det gjelder opplysninger om huset ber vi om at du sender oss en henvendelse til post.byarkivet@bergen.kommune.no, gjerne med en presisering av hvilke type informasjon du søker.

 3. Cathrine Løvaas says:

  mai 1st, 2016 at 14:26 (#)

  Hei!

  Er det noen her som kjenner til Amdals hus i Solheimsgaten, eller dette området?

Leave a Response