Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Arkitektkonkurransen om Danmarksplass

Utkastet "Piazza", utført av arkitekt J. Munthe Bull. Arkivet etter Rådmannen for 4.avdeling.

Utkastet "Piazza", utført av arkitekt J. Munthe Bull. Arkivet etter Rådmannen for 4.avdeling.

I 1933 ble det arrangert en lokal arkitektkonkurranse om den arkitektoniske utformingen av plassen i krysset mellom Fjøsangerveien, Michael Krohnsgate og Ibsensgate.

Det ble påpekt at plassen ville komme til å bli et viktig knutepunkt for all trafikk mellom sentrum og de nye boligstrøkene i Årstad og at det derfor var viktig at plassen fikk en harmonisk, monumental og representativ bebyggelse.

Selve plassen var allerede planlagt. Konkurransen gjaldt derfor bare utformingen av fasader og grunnplaner for bygningene som skulle vende ut mot plassen og bakfasadene på bygningene som vendte mot idrettsplassen. Det var også vedtatt at bygningene skulle ha fire etasjer og byggehøyden skulle være på 14,5 meter. I første etasje skulle det være forretninger og i de andre etasjene kontorer av ulike slag og leiligheter av ulik størrelse.

Det kom inn 13 bidrag og 1. premien gikk til arkitektene Ole Landmark og Ludolf Parr for utkastet ”Firkant”. I juryen satt rådmann Andreas Heiberg, bygningssjef Sverre Madsen og arkitekt Einar Oscar Schou.

Landmark og Parr sitt bidrag ble rost for den enkle og gode arkitekturen.  Juryen fremhevet også hjørneoppbyggene langs Fjøsangerveien som bidro til å fremheve gatens betydning som hovedgate, samtidig som de samlet og fremhevet plassens arkitektoniske utforming.

2. premien i konkurransen ble vunnet av arkitekt J. Munthe Bull med utkastet ”Piazza”. I tillegg ble bidraget til G. Fasting innkjøpt.

Arkitekt Ole Landmark ble i 1935 engasjert til å utforme fasadene på 15 bygninger som skulle reises mot plassen, samt tegne baksfasadene mot Krohnsminde Idrettsplass.

Smakebiter fra arkivet

Arkitektkonkurranse Danmarksplass, konkurranseinnbydelse som gkjelder arkitektkonkurranse om utforming av Danmatksplass._web Arkitektkonkurranse Danmarksplass, konkurranseinnbydelse som gjelder arkitektkonkurranse om utforming av Danmarksplass.
Arkitektkonkurranse om Danmarksplass, kontrakt inngått med Ole Landmark vedrørede utfomring av Danmarksplass. Datert 1. desember 1935. Arkitektkonkurranse om Danmarksplass, kontrakt inngått med Ole Landmark vedrørede utfomring av Danmarksplass. Datert 1. desember 1935.
Arkitektkonkurranse om Danmarksplass, protokoll fra møter vedrørende arkitektkonkurransen. Protokollen starter 2. desember 1933._web Arkitektkonkurranse om Danmarksplass , protokoll fra møter vedrørende arkitektkonkurransen. Protokollen starter 2. desember 1933.

Relaterte artikler

Arkiv

  • Arkivet etter Boligrådet, Bergen Byarkiv.
  • Arkivet etter Reguleringsvesenet, Bergen Byarkiv.
  • Arkivet etter Rådmannen for 4.avdeling, Bergen Byarkiv.

Leave a Response