Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Årstad Arbeiderungdomslag

Etter krigens slutt i 1945 var Årstad Arbeiderungdomslag raskt ute med å kalle sammen medlemmene til første lagsmøte. Allerede 29. mai var noen av guttene samlet. Det var imidlertid ikke den helt store oppslutningen på det første møtet som var holdt i café Kronstadhallen. Bare ni gutter stilte. Det dårlige fremmøtet var forklart blant annet med at ungdommen hadde andre interesser nå like etter den «gjenvundne frihet».

 

Fra innsiden av permen på Medlemsmøteprotokollen.

Fra innsiden av permen på Medlemsmøteprotokollen.

Neste møte, 5. juni hadde imidlertid større oppslutning. Da møtte 22 gutter. Møteleder Harry Hansen oppfordret alle til først å stemme i en allsang. De sang «Norge av Folket». Deretter innledet Harry Hansen med foredraget «Hvordan reise organisasjonen». Ordskiftet etterpå vitnet om vilje og mot til å ta fatt på arbeidet med å reise laget. Møtet ble avsluttet med avsynging av «Internasjonalen».

De ukentlige lagsmøtene hadde alltid en dagsorden, og det ble skrevet referat etter møtene. Møtereferatene forteller om stor og allsidig aktivitet. Her var taler, diktlesing, foredrag, sang, musikk, leik og noen ganger filmfremvisning. Et fast innslag på møtene var «kaffespleisen». Et annet fast innslag var høytlesing fra lagsavisen «Samhold».

Laget etablerte tidlig en teatergruppe og guttene startet studiesirkler med mange ulike emner. Vi kan ikke se at studieemnene er spesifisert i lagsmøteprotokollen. En turkomitè arrangerte søndagsturer og andre turer som for eksempel påsketurer og sommerleirer.

På lagsmøtet 21. august 1945 ble det informert om at styret skulle ha felles styremøte med «Aarstad K. u.» Det ble en del diskusjon rundt dette, og det endte med at styret fikk fullmakt til å forhandle med kommunistene om eventuelle felles arrangementer. På neste møte 28. august ble det redegjort for forhandlingene med kommunistlaget, og det påtenkte felles styremøtet ble enstemmig vedtatt avlyst.

På samme møte ble det meddelt at «Bergens Arbeiderblad ønsket å etablere en spesiell ungdomsspalte i avisen. Det ble derfor besluttet å nedsette en redaksjonskomite som kunne skrive bidrag til denne spalten.

Kveldens foredrag på lagsmøtet 18. september var om Tito «Hva han vil og hvem han er – og om forholdene i Jugoslavia». Foredragsholder Leif Tyse høstet kraftig bifall.

Høsten 1945 kom fremstående arbeiderpartirepresentanter til Bergen. Den 30. september holdt Håkon Lie tale i Eldorado kino, 6. oktober var det møte i Turnhallen med taler av Konrad Nordahl og Leif Tyse. Påfølgende lørdag var det utbæring av valgaviser og medlemmene ble oppfordret til å gjøre en innsats. Samme lørdag kom statsminister Einar Gerhardsen, og da var Festplassen møtested.

Bergen Byarkiv oppbevarer arkivet etter Årstad Arbeiderungdomslag. Arkivet består kun av to protokoller, en styreprotokoll for perioden 29.april 1947 til 12. desember 1949 og en medlemsmøteprotokoll for perioden 29. mai. 1945 til 24.april 1947.

I dette materialet fremkommer ikke når Årstad Arbeiderungdomslag opprinnelig ble stiftet og heller ikke når eller om organisasjonen er opphørt. Vi vil derfor sette stor pris på om noen der ute har opplysninger å tilføye.

Smakebiter fra arkivet

 Møtereferat fra lagsmøtet i Årstad Arbeiderungdomslag 18. september 1945. Møtereferat fra lagsmøtet i Årstad Arbeiderungdomslag 18. september 1945
Møtereferat fra lagsmøtet i Årstad Arbeiderungdomslag 16. november 1945 Møtereferat fra lagsmøtet i Årstad Arbeiderungdomslag 16. november 1945
Beretning for Årstad Arbeiderungdomslag, perioden 7. september 1945 til 18. januar 1946 Beretning for Årstad Arbeiderungdomslag, perioden 7. september 1945 til 18. januar 1946
Møtereferat fra medlemsmøte i Årstad Arbeiderungdomslag 1. mars 1946 Møtereferat fra medlemsmøte i Årstad Arbeiderungdomslag 1. mars 1946
Beretning for Årstad Arbeiderungdomslag, perioden 4/10 46 – 21.04.47 Beretning for Årstad Arbeiderungdomslag, perioden 4/10 46 – 21.04.47

Arkiv

  • A-2170 Årstad Arbeiderungdomslag

Leave a Response