Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Årstad brannstasjon 1943-2007

Årstad brannstasjon, i Slettebakksveien 41, ble tatt i bruk den 18. februar 1943, og overtok da etter den gamle stasjonen i Løbergsveien 31. Av vaktprotokollen fra den dagen kan en lese at stasjonen i Løbergsveien ble stengt kl. 12.00 og at den nye stasjonen ble åpnet på samme tidspunkt. I forbindelse med flyttingen overtok Hovedstasjonen utrykningen i Årstad fra kl. 08.00 til 16.00.

Første utrykning fra Årstad brannstasjon kom allerede samme kveld, kl. 20.04, da det innløp et signal fra apparatet «Møllendalsbroen.» Bil 1 og 5 rykket ut.

Opptakten til en ny brannstasjon i Årstad

Foto av Årstad brannstasjon. «Årstad brannstasjon 1943-2007.» Et minneskrift. Einar K. Gjessing.

Det var brannsjef Harald Sontum som startet arbeidet med den nye brannstasjonen. Men brannsjefen fikk aldri oppleve Årstad brannstasjon, da han omkom i eksplosjonsulykken på Marineholmen 8. mai 1940. Det var arvtageren, brannsjef Sverre Gjessing, som gjennomførte oppdraget. På den tiden var også Norge med i 2. verdenskrig og redselen for at Hovedbrannstasjonen skulle bli ødelagt, og at brannvesenet skulle bli lammet gjorde at byggeprosessen kom raskt i gang. Årstad ble derfor et av de ytterst få sivile bygg som ble oppført under krigen.

Bygg og utforming

Fasadetegninger av Årstad brannstasjon. Signert byarkitekt Kaspar Hassel 17.02.1940. Arkivet etter Bygningssjefen, Bergen Byarkiv.

Bygget ble tegnet av byarkitekt Kaspar Hassel. Brannvesenet hadde en del andre ønsker til denne bygningen en det de fikk, men på grunn av 2. verdenskrig var det mer viktig å få ført opp bygningen så fort som mulig, og de så derfor bort fra disse ønskene.

Bygningen er i hovedtrekk et L-formet bygg i to etasjer. Det ble bygget etter moderne prinsipper, med stor og åpen øvelsesplass, oppholdsrom for mannskapene, badeanlegg, leiligheter, smedverksted og selvsagt store og rommelige garasjer med gode utkjøringsforhold.

Stasjonen hadde døgnbemannet vaktrom, med skrivere for distriktets brannmeldere, sentralbord for brannvesenets manuelt betjente hustelefonanlegg og høytaleranlegg for stasjonen, bygget for å overta for hovedbrannstasjonen.

Årstad brannstasjon hadde i starten en lysgul farge, men etter hvert ble den malt om til den røde fargen en ser i dag.

Spesielle branner

En del branner er det blitt, og mannskapet ved Årstad brannstasjon har rykket ut. En kan trekke frem noen av dem. Brannen som er blitt sett på som av de verste i etterkrigstid var brannen i Løvstakkveien 36, 31.1.1979, da en mor og hennes tre små sønner omkom. 

I 1962 var det brann i Fjøsangerveien, der et stort parti ulovlig lagret dynamitt eksploderte. 1. juni 1963 brente Solheim skole.

Av nyere tid husker vi brannen i den 200 meter lange reperbanen tilhørende Johan Hansens Sønner, 17.5.1996. I løpet av kort tid var reperbanen fullstendig overtent og ble helt ødelagt sammen med mye gammelt verdifullt utstyr.

Brannmenn ut – små barn inn

Etter mange års diskusjoner ble det bestemt at Bergen brannvesen sin nye hovedbrannstasjon skulle bygges på Nygårdstangen. I den forbindelse ble det klart at lokalt brannvern i Årstadområdet ble overflødig. De to ble bestemt slått sammen, og med det ble Årstad brannstasjon sin skjebne forseglet. Stasjonen ble besluttet nedlagt i bystyret 15. desember 2003.

Nærmere fire år tok det, men i mai 2007 var det ugjenkallelig slutt. Bergen Brandkorps Musikkorps holdt avskjedskonsert for stasjonen, og både brannsjef, på dette tidspunktet, Helge Eidsnes og tidligere brannsjef Einar K. Gjessing var til stede.

Men bygningens historie slutter ikke med nedleggelsen av Årstad brannstasjon. 11. februar 2008 gjenåpnet Årstad brannstasjon, men denne gangen som barnehage, med det passende navnet ”Årstad brannstasjon barnehage.”

Smakebiter fra arkivet

Tegninger av «Den nye brandstasjon i Årstad», datert 1940. Arkivet etter Bygningssjefen, Bergen Byarkiv.
Kart- og delingsforretning avholdt 25. mars 1943 over Slettebakksveien 41. Arkivet etter Oppmålingsvesenet, Bergen Byarkiv.

Litteratur

  • Brosing, Gustav 1963: «Bergen brannvesen 1863-1963
  • Fossen, Anders Bjarne 1988: «Ildens herre byens tjener.» Bergen brannvesen 1963-1988.
  • Gjessing, Einar K. 2007: «Årstad brannstasjon 1943-2007.» Et minneskrift.
  • Hartvedt, Gunnar Hagen, Skreien, Norvall 2009: «Bergen byleksikon.» Annen utgave.

Arkiv

  • BBA A-1181 Bergen kommune. Brannvesenet (1863-1971).
  • BBA A-3909 Bergen kommune. Brannvesenet (1972-).

Leave a Response