Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Årstad kirke

Allerede i middelalderen hadde Årstad egen kirke, en steinkirke som trolig opprinnelig fungerte som kongelig huskapell, men som senere er omtalt som sognekirke. Kirken som lå på Årstad gård forfalt etter reformasjonen (1536). Etter bybrannen 1702 ble stein fra kirken brukt til reparasjon av blant annet Domkirken. I 1736 var siste rest av kirken borte. Første søndag i advent 1890 ble nåværende Årstad kirke innviet. 

Foto av Årstad kirke tatt mellom 1900 og 1920. Fra Gustav Brosings samling, Billedsamlingen Universitetsbiblioteket i Bergen. UBB-BROS-00551.

Kirken som er bygget på gården Haukelands grunn er oppført etter tegninger av arkitekt Chr. Christie og med arkitekt P. Blix som byggeleder. Christie fikk i oppdrag å tegne en steinkirke med 700 sitteplasser. Våre kilder til denne artikkelen opererer med 560 henholdsvis 600 sitteplasser.

Årstad kirke er en steinkirke bygget i bruddstein (gneis) med utvendig kledning av tuktet stein og med hugne klebersteinsinnfatninger rundt inngangsportal og vinduer. Klebersteinsinnfatningene ble skjenket til kirken av overlærer Meyer. Innvendig mur som er pusset, skal være brutt ut i Sollien på Landås og tilkjørt på dugnad av lokale bønder. 

Kirken er en enskipet korskirke i nygotisk stil med et tre-etasjers tårn i vestenden. Tårnet krones av en åttekantet spiss koppertekket hjelm med fire små arker. Kirkens hovedportal er en enkel spissbuet portal som vender mot vest. Kirken har to sakrestier. Ett vender mot sør og ett mot nord. Innvendig kan vi se at koret flankeres av de to sakrestiene. Koret har tre vinduer som er utsmykket med glassmalerier. Glassmaleriene har scener fra Jesu liv og er trolig laget i England. De ble gitt i gave til kirken av fabrikkeier J. C. Meyer.

Alterkrusifikset i marmor er laget av «billedhuggerinde» Ambrosia Tønnesen (1859-1948). Det var spesielt bestilt til kirken av frk. Kaia Meyer og gitt i gave av henne. Krusifikset er en naturalistisk kristusfigur som bærer tittelen «Korsfæstelsen». På korsets fotparti en inngravert «Det er fuldbragt».

Brev med skisse av takstoler. Arkivet etter Årstad kommune, formannskapet, A-0251. Bergen Byarkiv.

Prekestol, alterring og kirkebenker er i oljet furu. Den åttekantede prekestolen er utført av snekker Bø og gitt i gave fra gårdbruker Rikholdt Harebakke. Døpefonten i kleberstein er av middelaldersk type og tegnet av arkitekt Chr. Christie. Kirkeklokkene i bronse har innskripsjonen: «Ære være Gud i det høyeste. Land, land, land, hør Herrens ord». De ble laget i Dresden og skjenket i gave fra kjøpmann N.J. Michelsen.

Det finnes annen og mer omfattende litteratur om Årstad kirke. Deler av denne er benyttet som kilde til vår artikkel. Her legger vi mest vekt på å vise noen av originaldokumentene som finnes ved Bergen Byarkiv. Vi skulle gjerne vist arkitekt Christie sine tegninger av kirken, men så vidt vi kan se, er ikke de avlevert til Bergen Byarkiv.

Relaterte artikler

Litteratur

  • Lidèn, Hans-Emil og Ellen Marie Magarøy: Norske Minnesmerker. Norges kirker. B.II. 1983.
  • Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, 1993.
  • Hysing-Dahl, Christian. Bergen Historiske Forenings skrifter (BHFS) nr. 102, 2007.
  • Heldal, Tom og Øystein J. Jansen: Steinbyen Bergen, 2002.

Arkiv

  • BBA-0251 Årstad kommune, Formannskapet.
  • BBA-0096 Bergen kommune, Kirkeseksjonen.

Smakebiter fra arkivet

Brev med utkast til sokkel for alterkrusifikset. Arkivet etter Årstad kommune, formannskapet, A-0251. Bergen Byarkiv.
«Instrux for Betjeningen ved Aarstad kirke», 1890. Arkivet etter Årstad kommune, formannskapet, A-0251. Bergen Byarkiv.

.

Alteret med sokkelen til krusifikset. Arkivet etter Kirkeseksjonen, Bergen kommune A-0096. Bergen Byarkiv. Foto Norvin reklamefoto, 1964. Tatt i forbindelse med installasjon av høytaleranlegg.
  Prekestolen. Arkivet etter Kirkeseksjonen, Bergen kommune A-0096. Bergen Byarkiv. Foto Norvin reklamefoto, 1964. Tatt i forbindelse med installasjon av høytaleranlegg.
Del av høytaleranlegg ferdig montert bak stolene. Arkivet etter Kirkeseksjonen, Bergen kommune A-0096. Bergen Byarkiv. Foto Norvin reklamefoto, 1964. Tatt i forbindelse med installasjon av høytaleranlegg.

Leave a Response