Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Årstad spesialskole – «Tvangen»

På slutten av 1890-tallet hadde skolene i Bergen et prekært behov for en spesialskole for «Børn der viser saa slet Opførsel, at de øvrige Skolebørn derved udsættes for skadelig Paavirkning».

Alrekstad skole sett mot nord. Foto fra 2011. Fotograf Ine Merete Baadsvik.

Dette kan vi lese i Bergens kommuneforhandlinger for 1899, hvor opprettelsen av en tvangsskole for gutter var oppe til forhandling. Som vedlegg til saken er det en oversikt fra skoleinspektøren som viser at det i Bergen i 1889 var 38 Professionelle Skulkere og 58 leilighedsskulkere. De Professionelle Skulkere var de viktigste kandidatene til den planlagte tvangsskolen, som ble hetende «Tvangen» på folkemunn.

Men hvor skulle man så plassere en slik skole? Den måtte ligge litt avsides og helst på en gård, slik at elevene kunne drive med fysisk arbeid i tillegg til skolegangen, for å unngå uartet lediggang. Tvangsskolekomiteen ønsket seg Tarlebø gård, men sunnhetsvesenet stemte det ned av sanitære årsaker.

Valget landet på Årstad gårds hovedbygning, som en midlertidig løsning. Bergen kommune hadde året før kjøpt denne gården, og hadde ingen konkrete planer for den.

Jenter fra Haukeland skole arbeider i skolehagen. Øverst i billedkanten skimter vi Årstad hovedgård. Slik så hovedbygningen ut sett fra Fløenbakken rundt forrige århundreskifte. I dag ser vi ikke gården fra Fløenbakken fordi skråningen er grodd til. Fotograf og år ukjent. Arkivet etter skolehagene.

Årstad tvangsskole åpnet i 1900 med et personale som bestod av bestyrer/førstelærer Johan Waage og hans kone som fungerte som husmor. Videre var det en hjelpelærer, en arbeidsleder, to tjenestepiker og en lege. De ansatte bodde på skolen, med unntak av legen og hjelpelæreren.

Skolen hadde kapasitet til 20 gutter, som både bodde og fikk sin undervisning der. Oppholdstiden var beregnet til maks seks måneder, men vi kan se av skolestyrets årsberetning at flere av guttene måtte tilbake for et nytt opphold. Skolens bestyrer mente at seks måneder var for kort tid til å få villfarne gutter på rett kurs.

Årstad gårds hovedbygning var ment som en midlertidig innkvartering for tvangsskolen, men skolen er der fortsatt den dag i dag. Nå heter den Alrekstad skole, og er en spesialskole for elever med behov for tett oppfølging. Det er fortsatt en internatskole, med plass til 16 elever.

 

Relaterte artikler

Litteratur

 • Bergens Folkeskole. Skolestyrets aarsberetninger for 1898 og 1899.
 • Bergens Folkeskole. Skolestyrets aarsberetninger for 1902.
 • Bergens kommuneforhandlinger 1899.

Arkiv

 • Årstad skole A-1247

Smakebiter fra arkivet

Målebrev over Årstadgjeilen nr.25, 17.01.1938.

Responses

 1. Susanna Dorr says:

  mars 16th, 2013 at 15:34 (#)

  I’m sorry, I do not speak Norwegian. My great grandfather, Iver Andersen, taught at this school, as did his daughter Anna. I find both of them there in the 1910 census. Anna Andersen, according to family legend, received some high award for her work there. I would love to know more about this school’s early days. I am so grateful for this web page! Thank you!!

 2. Anders Nilsen says:

  mars 26th, 2013 at 13:49 (#)

  Thank you for your kind words! If you want to make an inquiry send us an e-mail at post.byarkivet@bergen.kommune.no

Leave a Response