Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

A/S Bergen Blikktrykkeri (BBB)

På begynnelsen av 1900-tallet åpnet det internasjonale markedet seg for norsk fiskehermetikk og det ble økt etterspørsel etter emballasje. Bergen Blikktrykkeri AS ble grunnlagt i 1908 av den tyskfødte industrigründeren Paul Scholz. Fabrikken produserte emballasje til hermetikkindustrien, og hadde eget papirtrykkeri som laget etiketter til boksene. Blikktrykkeriets eget mekaniske verksted laget maskinene som ble brukt i produksjonen. Bygningen har i dag adressen Damsgårdsveien 60-62.

Bergen Blikktrykkeris brevhode, 1916.

Bergen Blikktrykkeris brevhode, 1916.

Fabrikkbygningen, tegnet av arkitekt Schak Bull, ble oppført i 1913. Bygningen er 120 meter lang, bygget av teglstein og har en fasade dekorert med steinrosetter. Den karakteristiske fabrikkpipen er nå revet. I første etasje var det mekanisk verksted, smie, anlegg for sentraloppvarming og tørking, i tillegg til fargemølle, nøkkelfabrikk som produserte åpnere til boksene, modellsnekkeri, ekspedisjonslokaler og lager. Andre etasje var en stor arbeidssal på 4000 kvadratmeter. Her var stansene, pressetrykkerimaskinene og tørkeovnene plassert. Litografisk atelier og kontorlokaler befant seg i et tilbygg.

I samtiden ble fabrikklokalene sett på som moderne og meget gunstige for arbeiderne, med mye lys grunnet store vinduer i taket, gode sanitærforhold og spiserom. Lønnen var god og fabrikken sørget for tomter i området oppover mot fjellet som de ansatte kunne bygge seg hus på. Tanken bak var at man ønsket en fornøyd og stabil arbeidsstokk.

Bergen Blikktrykkeris gamle bygning i Damsgårdsveien 60 - 62, november 2011. Foto: Åsta Vadset, BBA.

Bergen Blikktrykkeris gamle bygning i Damsgårdsveien 60 - 62, november 2011. Foto: Åsta Vadset, BBA.

Blikktrykkeriet disponerte en kai som var 248 meter lang. En dybde på 6 meter gjorde at store båter kunne legge til for lasting og lossing. På grunn av mangel på råmaterialer startet Scholz AS Norsk Blikkvalseverk i Simonsviken på Laksevåg.

I 1959 ble Bergens Blikktrykkeri slått sammen med tre østlandsbedrifter og dannet Noblikk. Da denne i 1965 gikk sammen med J.A.Sannem AS ble navnet endret til Noblikk-Sannem AS. Produksjonen i Damsgårdsveien ble flyttet til Fjøsangerveien og senere til Moss.

Idag skal deler av bygget bevares og integreres i ny bebyggelse. 

 

Smakebiter fra arkivet

    A/S Bergen Blikktrykkeris fasade mot Damsgårdsveien. Tegnet av arkitekt Schak Bull. Arkivet etter Byrådsavdeling for Byggesak og private planer, Bergen kommune. A/S Bergen Blikktrykkeris fasade mot Damsgårdsveien. Tegnet av arkitekt Schak Bull. Arkivet etter Byrådsavdeling for Byggesak og private planer, Bergen kommune.
A/S Bergen Blikktrykkeris fasade mot nord. Tegnet av arkitekt Schak Bull. Arkivet etter Byrådsavdeling for Byggesak og private planer, Bergen kommune.
  Tegningen viser spiserom, garderobe og toaletter for arbeiderne. Tegnet av arkitekt Schak Bull. Arkivet etter Byrådsavdeling for Byggesak og private planer, Bergen kommune.
Bergens bliktrykkeri, Tegninger av bolighus til ansatte ved Bergens Bliktrykkeri. Bergens bliktrykkeri, Tegninger av bolighus til ansatte ved Bergens Bliktrykkeri.
Interiør fra Bergens Blikktrykkeri ca. 1921. Foto: Knud Knudsen, UBB. Interiør fra Bergens Blikktrykkeri, ca. 1921. Foto: Knud Knudsen, UBB.
 Fire arbeidere ved maskinene, ca.1926. Foto: Knud Knudsen, UBB. Fire arbeidere ved maskinene, ca. 1926. Foto: Knud Knudsen, UBB.

Litteratur

Arkiv

  • Byggesaksarkivet. Arkivet etter Byrådsavdeling for Byggesak og private planer, Bergen kommune.

Responses

  1. Dag-Geir Bergsvik Knudsen says:

    august 8th, 2013 at 13:05 (#)

    Les min lille artikkel om nettopp Bliktrykkeriet og dens forfal.

Leave a Response