Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

A/S Blekenberg Boligselskap

I løpet av 1920-årene avtok den kommunale byggevirksomheten, men de kommunale myndighetene ga likevel ikke opp boligbyggingen.

Bolignøden i byen var fortsatt stor og mange bodde fortsatt i dårlige leiligheter eller i brakker. Kommunen ønsket å avvikle brakkeleilighetene, men da måtte det bygges erstatningsboliger. I 1938 vedtok formannskapet derfor å kjøpe Blekenberg og en del av Ny Krohnborg for å bygge ut en større boligområde.

Guttene på gjerdet. Blekenberg sommeren 1961. Fotograf ukjent. Arkivet etter Bergens Arbeiderblad.

Guttene på gjerdet. Blekenberg sommeren 1961. Fotograf ukjent. Arkivet etter Bergens Arbeiderblad.

I 1930-årene var Bergen kommune i en vanskelig økonomisk situasjon, og etter mønster fra bl.a. Oslo og Stockholm ble det nå valgt en ny organisasjons- og finansieringsmåte. Boligene på Blekenberg skulle ikke eies eller administreres av kommunen. Istedenfor ble det opprettes et selvstendig aksjeselskap, Blekenberg Boligselskap AS, hvor kommunen gikk inn som hovedaksjonær og garanterte for lån. Fordelen med en slik løsning var blant annet at et aksjeselskap kunne ta opp avdragsfrie lån, noe som betød at kommunens kostnader ble kraftig redusert. Driftsutgiftene skulle dekkes gjennom leieinntektene.

Arkitekt Paul Lambach ble engasjert til å utarbeide bebyggelsesplanen og tegninger av de enkelte husene. Blekenberg ble bygd ut i flere etapper og under første utbygging ble det reist rekker med til sammen 33 hus. Disse ble påbegynt i 1939 og sto ferdig i 1942. Bebyggelsen består av lameller utformet i en enkel funksjonalistisk stil som er plassert i rekker oppover den bratte fjellskråningen. Hvert hus inneholdt fem leiligheter, to i hver etasje og en i kjelleren. De fleste var på to eller tre rom og alle hadde eget bad og noen også verandaer.

Boligstandarden på Blekenberg var langt høyere enn i de fleste av de tidligere kommunale boligene, men selv om leilighetene var innskuddsfrie var de for dyre for mange av brakkebeboerne.

Relaterte artikler

 

Litteratur

  • Grønlie, Tore: Kommunens Bergen. I Bergen Bys historie. Bind IV. Bergen 1985.
  • Bergen kommuneforhandlinger 1938, sak nr 93.

Arkiv

  • Arkivet etter Boligrådet, Bergen Byarkiv.
  • Arkivet etter Reguleringsvesenet, Bergen Byarkiv.
  • Arkivet etter Bygningssjefen, Bergen Byarkiv.

Responses

  1. Arne Vågseth says:

    mai 5th, 2012 at 11:00 (#)

    Guttene på gjerdet på Blekenberg er fra høyre Øivind Olsen, meg Arne Vågseth, Frank Ingebrigtsen, Knut Antonsen gutten helt til høyre husker jeg ikke navnet på.

Leave a Response