Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Svein Olaf Drageland

Svein Olav Drageland ble født i 1955 og vokste opp på Blekenberg der han ble til 1978. Fra 1977 til 1990 var han skorsteinsfeier i Fjell og Sund kommuner, kombinert med å være brannmannskap. I tiden 1990 til 2012 var han i branntjeneste på heltid og vakthavende brannsjef i et firedelt vaktopplegg. Fra 1. april 2012 har han vært pensjonert overbrannmester.

Artikler publisert av Svein Olaf Drageland: