Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Bergens Klædefabrik

Fra 1840- tallet vokste det frem en tekstilindustri i Bergen. Bergens Klædefabrik ble imidlertid ikke anlagt før i 1886. Fabrikken lå i Fløen ved Lungegårdsvannet og hadde adresse Kalfarveien 99 (gnr 166/bnr1165). På kartene fra 1915 og 1921 ser vi Bergens Klædefabrik inntegnet.

Annonsen er hentet fra Bergens Adressebok 1901.

Annonsen er hentet fra Bergens Adressebok 1901.

Bergens Klædefabrik drev med «tilvirkning av tøier». I Bergens Adessebok for 1901 har fabrikken en annonse som forteller hvilke «tøier» som ble produsert. Vi siterer: « Cheviots, Dresstøier, Buckskins, Meltons, Kammgarncheviots, Shawls & Militærklæde.» I 1914 anla Bergens Klædefabrik en filial, en shoddyfabrikk, som kunne videreforedle stoffrester fra klædefabrikken. Etterhvert meldte det seg et behov for å utvide fabrikkområdet i Fløen. Derfor søkte fabrikkeieren i 1911 Bergen kommune om å få kjøpe et stykke kommunal grunn. Etter flere år med saksbehandling, besluttet Bergens formannskap endelig i møte 23. januar 1918 at Bergens Klædefabrik skulle få kjøpe 390 m2 gategrunn til en pris av kr. 10,- pr m2. Det var imidlertid satt som forutsetning at kommunen skulle kunne kjøpe stykket tilbake for samme pris dersom grunnstykket ville inngå i en utvidelse av Fløenveien. Det aktuelle grunnstykket lå sør for Bergens Klædefabriks eiendom og grenset til jernbanelinjen og til Møllendalsveien (se vedlagte skisse).

Utsnitt av kart over Bergen. Bergen kommune, Oppmålingsvesenet 1915. (BBA-0983)

Utsnitt av kart over Bergen. Bergen kommune, Oppmålingsvesenet 1915. Bergen Byarkiv (BBA-0983).

Det Stedlige Fabrikktilsynet i Årstad hadde sine årlige inspeksjoner på fabrikkene i området. I tilsynsprotokollen kan vi lese at klædefabrikken fikk flere «skjærpelser». For eksempel i 1921 da en arbeider fikk «hjernerystelse i bakhodet». Inspektøren har imidlertid ikke anført hvordan ulykken skjedde. Videre leser vi i 1923 at en arbeider fikk blodforgiftning i høyre pekefinger etter å ha stukket seg. I årene 1912 – 1928 hadde klædefabrikken en stabil arbeidsstokk på godt og vel 80, men ett år, i 1921 var tallet på arbeidere nede i 50. Størstedelen av arbeiderne var voksne kvinner, men her arbeidet også en god del menn. Flesteparten av mennene var voksne, men der er registrert noen få menn i alderen 14-16 år. Shoddyfabrikken på sin side hadde i årene 1914 – 1928 mellom en og sju voksne kvinnelige arbeidere. Også her var menn i mindretall, gjennomsnittlig to mannspersoner. I tilsynsprotokollen for 1915 er anført at prøvedriften måtte stanses på grunn av mangel på råmateriale, men allerede året etter var der aktivitet igjen.

Bergens Klædefabrik hadde fire arbeiderboliger hvor leietakerne betalte en leieavgift.

Etter Bergens Klædefabrik

Her ser vi bygningskomplekset Kalfarveien 99 under riving. Foto Ingfrid Bækken, 23. mai 2014.

Her ser vi bygningskomplekset Kalfarveien 99 under riving. Foto Ingfrid Bækken, Bergen Byarkiv, 23. mai 2014.

I 1934 søkte Vestlandske Møbelfabrikker om å gjøre endringer på eiendommen Kalfarveien 99, «som tidligere har vært disponeret av Bergens Klædevarefabrik og nu er kjøpt av Vestlandske Møbelfabrikker A/S». I senere tid er Kalfarveien 99 oppført med forskjellige eiere: Babyshop Sengemagasinet (1982-1992), DNB bank A/S (1992-1995) og Kalfarveien 99 A/S (1995-2014). Sommeren 2014 startet et rivingsarbeid i Fløenområdet. Bygningskomplekset Kalfarveien 99, ble sammen med andre bygg revet for å gi plass til NSBs nye jernbanebro. I følge Byantikvaren kunne det fremdeles være rester av den gamle klædefabrikken inne i bygningskomplekset Kalfarveien 99.

Smakebiter fra arkivet

Skissen viser det omsøkte grunnstykket i Fløen. Skissen viser det omsøkte grunnstykket i Fløen. Vedlegg til sak 120/1917-18. Bergens kommuneforhandlinger, Bergen Byarkiv
Kartskisse over Fløen med Bergen Klædefabrik. Kartskisse over Fløen med Bergen Klædefabrik. Arkivet etter Bygningssjefen, Bergen Byarkiv (BBA-0430).
 Sider fra fabrikktilsynets kontroll på Bergens Klædefabrikk og Shoddyfabrikk Sider fra fabrikktilsynets protokoll som viser tilsyn på Bergens Klædefabrikk og Shoddyfabrikk 1912-1928. Arkivet etter Det stedlige fabrikktilsyn, Bergen Byarkiv (BBA-0277)
Byggeanmeldelse for Kalfarveien 99. Vestlandske Møbelfabrikker A/S. Byggemelding for Kalfarveien 99. Vestlandske Møbelfabrikker A/S. Arkivet etter Bygningssjefen, Bergen Byarkiv (BBA-0430).
Den gamle jernbanebroen før riving. Den gamle jernbanebroen og Kalfarveien 99 før riving. Foto Ingfrid Bækken, Bergen Byarkiv 23. mai 2014.

Relaterte artikler

Litteratur

 • Kulturminnegrunnlag for Kommunedelplan Store Lungegårdsvann. Byantikvaren, Bergen 2002.
 • Bergens kommuneforhandlinger sak 120/1917-18.
 • Adressebok for Bergen 1901.

Arkiv

 • BBA-0277 Det stedlige fabrikktilsyn.
 • BBA-0983 Bergen kommune, Oppmålingsvesenet.
 • BBA-0430 Bergen kommune, Bygningssjefen.

Responses

 1. Bergens Knappefabrikk A/S | Historier fra en bydel – Årstad says:

  desember 5th, 2014 at 15:17 (#)

  […] Bergens Klædefabrik […]

Leave a Response