Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Damsgårdsveien 24

Damsgårdsveien 20-24 i 1950-årene. Foto: Gustav Brosing. Billedsamlingen. Universitetsbiblioteket i Bergen.

Damsgårdsveien 20-24 i 1950-årene. Foto: Gustav Brosing. Billedsamlingen. Universitetsbiblioteket i Bergen.

På slutten av 1800-tallet begynte en del arbeidere å bygge egne boliger i nærheten av industribedriftene i Solheimsviken. Ved å leie ut mesteparten av huset kunne de skaffe seg en viktig biinntekt. Damsgårdsveien 24 var en slik utleiebolig.  

I 1883 var huset et av en rekke med ti trehus som lå på oversiden av Damsgårdsveien. Tomtene var skilt ut fra gården Krohnviken.  Her var det kort vei til arbeidsplassen og dessuten langt rimeligere tomter enn inne i byen. Ulempen var nok all røyken og støyen fra de omliggende industribedriftene.

Damsgårdsveien 24 ble bygd for modellsnekker Henrik Sudmann i 1882 og er et toetasjes trehus med saltak og detaljer i sveitserstil. Huset hadde to leiligheter i hver etasje, plassert på hver side av en gjennomgående gang. Hver leilighet besto av to rom og kjøkken. I tillegg var det trolig beboelsesrom i kjelleren og på loftet. Det var ikke innlagt vann og utedoen var plassert på baksiden av huset. Først i 1953 fikk huset bad og vannklosett.

Oppmålingstegning av grunnplan, fasader og situasjonsplan datert 21.03.1921. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen.

Oppmålingstegning av grunnplan, fasader og situasjonsplan datert 21.03.1921. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen.

I 1900 bodde det i følge folketellingen 21 personer i huset, inkludert Henrik Sudmanns familie på fire. Likevel var nok boligstandarden relativt bra. I flere av arbeiderstrøkene i Bergen var trangboddheten langt større og i BMV sine arbeiderboliger måtte barnerike familier som regel nøye seg med et rom og kjøkken.

Damsgårdsveien 24 utgjør, sammen med nabohusene nr. 26-30,  restene av den eldste boligbebyggelsen i området. De andre husene er revet.

Relaterte artikler

Arbeiderboligene til Bergens Mekaniske Verksted

Kilder

Responses

 1. Karen ommundsen says:

  april 23rd, 2013 at 21:59 (#)

  Jeg er født i Damsgårdsveien 24, i 1942, og bodde der til 1962. Henrik Sudmann var min oldefar. Jeg lurer på hvor dere har fått opplysningene om huset og beboerne fra. Vi hadde en gang en slektshistorien om familien Sudmann, men jeg vet ikke hvor den er nå.

 2. Anders Nilsen says:

  april 24th, 2013 at 11:11 (#)

  Hei.
  Opplysningene om huset og personene er funnet i branntakstregisteret, folketellingen 1900 og i byggesaksarkivet. Branntakstregisteret og folketellingen 1900 oppbevares ved Statsarkivet i Bergen og er søkebare på nett (har linket over).

Leave a Response