Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Det Stedlige Fabrikktilsynet i Årstad

Arbeider ved maskinene i Bergens Blikktrykkeri i 1930. Foto: Atelier KK, UBB.

Arbeider ved maskinene i Bergens Blikktrykkeri i 1930. Foto: Atelier KK, UBB.

Mot slutten av 1800-tallet ble det et sterkt fokus på helse- og arbeidsforhold i industrien. Forholdene var kritikkverdige, og barnearbeid var utbredt. Arbeiderkomiteen av 1885 hadde slått alarm, og arbeiderne krevde at noen tok affære. Arbeidervern- og fabrikktilsynslov trådte i kraft i 1893. Det stedlige Fabrikktilsyn så dagens lys samme år.

På 1860-tallet kom sunnhetsloven, og Sunnhetskommisjonen ble opprettet. Deretter fulgte Arbeiderkomiteen av 1885, som fikk vedtatt sin innstilling om arbeidervern i 1889. Fabrikktilsynet fikk ansvar for å drive forebyggende arbeid ved fabrikkene, og kontrollere at de fulgte gjeldende regler. I 1894 kom det krav om ulykkesforsikring for bedrifter.

Især skulle Fabrikktilsynet føre tilsyn med arbeidstidsbestemmelsene og arbeidstid for barn og unge i skolepliktig alder. En annen viktig oppgave var å forhindre skader på liv og helse ved uforsiktig omgang med maskiner eller kjemikalier. Støv og avgasser var ett av problemene. Fyrstikkindustrien hadde hatt en større andel barnearbeidere, og allerede i tyveårsalderen hadde mange unge store kvestelser som følge av nekrose. I jern- og metallindustrien dominerte lungesykdommene. Manglende sikkerhetsrutiner i omgang med maskiner førte til at arbeidere mistet fingre, eller ble utsatt for enda verre ulykker.

Fabrikktilsynet førte fast årlig tilsyn, men rykket også ut ved bekymringsmeldinger fra skoler eller helsevesen. Tilsynet samlet inn informasjon om blant annet skader, antall arbeidere, aldersfordeling, kjønnsfordeling etc. og meldte inn opplysningene til staten. Der ble det utarbeidet statistikker og utgitt årsberetninger. Årsberetningene forteller mye om samfunnet. I tilsynsprotokollene fra arkivet etter Det Stedlige Fabrikktilsynet i Bergen, protokoll for Årstad, finnes informasjon om hvilke fabrikker som finnes i området til enhver tid, hvor mange kvinner og menn som arbeider der, aldersfordeling, antall og type skader på arbeiderne, og mye annet.

Etter hvert ble tilsynets mandat utvidet til også gjelde handelsbedrifter. Da lov om arbeidsvern kom i 1936 ble navnet på tilsynet endret til Arbeidsnemnd. Fabrikktilsynet var et viktig skritt mot å sette helse, miljø og sikkerhet på dagsordenen, og var forløperen til dagens Arbeidstilsyn.

Responses

  1. Barnearbeid | Historier fra en bydel – Årstad says:

    november 25th, 2014 at 09:36 (#)

    […] Det stedlige Fabrikktilsynet i Årstad […]

Leave a Response