Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Dokumenter

Her vil du finne ulike dokumenter som omhandler Solheimsviken og Årstad:

Garvergaten
Alle dokumenter i mappa «Garvergaten» fra arkivet etter Reguleringsvesenet. Dokumentene gjelder regulering av Solheims Tverrgate og dreier seg om bedriften L. I. Danielsen Læderfabrikk og Læderforretning. Alle dokumentene er fra 1921.

Brev fra Bergens Bliktrykkeri
Brev fra Bergens Bliktrykkeri til Herr Stadskonduktør Tønnesen datert 31. august

Bergensposten 14.mars 1867
Michael Krohn og hans hustru, Fredrika Lovise Monrads , ble hyllet av store skarer da de feiret sitt gullbryllup 1867, bl.a. ved en prosesjon av BMVs samlede arbeidsstokk».

Utdrag fra Branntakstprotokoll
Branntakstprotokoll for lensmanen i Årstad, 1899 til 1907. Signatur 12.10. fol. 144b-145

Arkitektkonkurranse Danmarksplass
Konkurranseinnbydelse som gjelder arkitektkonkurranse om utforming av Danmarksplass.
Kontrakt inngått med Ole Landmark vedrørede utfomring av Danmarksplass. Datert 1. desember 1935.

Solheimsviken brannstasjon – fjerning av tårn
Søknad og vedtak om fjerning av tårn på Solheimsviken brannstasjon.

 

 

 

Leave a Response