Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Duekleiver

Duekleiver og duehold er et velkjent fenomen fra langt tilbake i tid. Duehold er en hobby både for ung og voksen. I og rundt byen har det opp gjennom tidene vært et mangfold av duekleiver, også i søndre bydel på Landås, Montana, Mannsverk og Slettebakken. Virksomheten eksisterer fremdeles, men den er kanskje noe redusert sett i forhold til tidligere.

Den hvite «prikken» i Bybaneskogen på Slettebakken er en duekleiv (gnr/bnr 160/181). «Ortofoto 2009 fra Grunnkart Bergen».

Ikke alle er like begeistret for å ha duekleiver i nabolaget. Det er klagejournalene i arkivet etter Helserådet og Næringsmiddelkontrollen et synlig bevis på. 

Klagejournalene inneholder  klager på blant annet alle typer matvarer, men vi ser at journalene fra 1950, -60 og -70-tallet domineres av naboklager på duehold og duekleiver. Klagerne fokuserer på at duene fører med seg lus, de skitner til og er til stor plage for folk overalt der de finnes, enten det er villduer eller duer i «organisert» duehold. Flere steder leses at duekleiver forlanges revet, og at dueholdet rapporteres til politiet. I en sak på 1960-tallet ble duekleiver forlangt revet fordi omgivelsene var helsefarlig for barn.

Det er langt fra bare i områdene rundt Landås, Slettebakken og Mannsverk det klages på duehold, men her i artikkelen fokuserer vi på denne bydelen.

Vi  kan lese at det klages på due- og kaninhold, og at Næringsmiddelkontrollen mener klagen «er berettiget og duekleivene må fjernes. Bergen kommunale leiekontor er anmodet om å få de bort».

Regler og bestemmelser for due- og kaninhold i Bergen kommune, 1980. Arkivet etter Kommunalavdeling fritid, kultur og kirke. BBA-2969.02.

 En frue klager over «at der er kommet duelus i hennes leilighet». «Ved kontroll kunne en ikke se noget utøi. Fruen hadde strødd med pulver. Skulde de komme igjen, blev hun henvist til bykemikeren»

I 1983 utarbeidet helserådet retningslinjer for due- og kaninhold i tettbygde strøk. På den tiden var det som regel ikke ønskelig med duehold eller annet dyrehold i tettbygde strøk på grunn av muligheten for «rotteplager og klager fra naboer». I noen tilfeller, spesielt dersom duekleivene ble plassert i et skjermet område, tillot helserådet likevel at de ble bygget.

Eiere av duekleivene ble pålagt å holde det rent og ryddig omkring kleivene, og det er en betingelse at minst èn voksen person har overoppsyn med dueholdet.

I dag kreves det byggetillatelse fra kommunens Byggesaksavdeling for å bygge duekleiver. Et slikt bygg er som alle andre bygg søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven. Dersom ikke utbygger følger Plan- og bygningsloven, kan kommunen ilegge tvangsmulgt.

I en henvendelse til Bergen kommune spør en person hvilket bygg som er under oppføring i nærheten av idrettsanleggene i hans bydel. Han skriver at de som snekrer på bygget har fortalt at de bygger garasje. Han får ikke det til å stemme med byggets beliggenhet og utforming og undres på om det kan være en duekleiv. Han og andre beboere er av den oppfatning at området allerede er sterkt plaget av duer. Det er derfor ikke ønskelig med utvidet «due-virksomhet». Naboene krever det påbegynte bygget fjernet, dersom det er et ulovlig oppført bygg. I arkivet er der korrespondanse mellom flere kommunale etater, men vi kan ikke se at saken inneholder brev til de som bygger. Brev fra Grønn etat til Bergen Bygg og eiendom KF viser at det er en privat duekleiv som bygges, og at det er gitt tillatelse fra «forvalteren» av idrettsanlegget (Idrettsseksjonen i Bergen kommune). Det aktuelle området er imidlertid «regulert til idrettsområde». Hvordan denne saken endte, har vi ikke klart å finne ut av.

Bildene nedenfor viser duekleiver som svært solide og  forseggjorte bygg.

Smakebiter fra arkivet

Bygg under oppføring (gnr/bnr 160/976), 2002. Arkivet etter Byggesaksavdelingen. Fotograf ukjent.
Duekleiver i Bybaneskogen, 2012. Foto: Kjerstin Kragseth, privat eie.

Relaterte artikler

Arkiv

  • BBA-2311 Bergen kommune, Næringsmiddelkontrollen, Bergen Byarkiv.
  • BBA-2969.02 Kommunalavdeling fritid, kultur og kirke, Bergen Byarkiv.
  • BBA-0540 Arkivet etter Byggesaksavdelingen, Bergen kommune.

Responses

  1. Erling Deisz Rasmussenerling. says:

    februar 14th, 2014 at 23:22 (#)

    Under krigen var duehold ikke tillatt av tyskerne. Duer ble brukt i meldetjenesten mellom tyskokkuperte land og England. En morgen under krigen var jeg på vei til Nykronborg Skole.Jeg gikk opp Solheims tverrgate mot Løbergsveien. Ved de øverste eldre husene ved Dungen drev politiet med å skyte duer som satt på tak og gesimser. Dette var jo utrolig spennende for oss gutter å se på. Vi kom for seint på skolen den dagen

Leave a Response