Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Fagerheim fabrikker

Bygningene i pusset mur med dekor av små og store teglsteinskvadrater er tegnet av arkitekt Ingolf Danielsen (1876-1961). Danielsen tegnet også en del andre industribygg i dette området. Bygningssjefen i Bergen (A-0430 Ha).

Bygningene i pusset mur med dekor av små og store teglsteinskvadrater er tegnet av arkitekt Ingolf Danielsen (1876-1961). Danielsen tegnet også en del andre industribygg i dette området. Bygningssjefen i Bergen (A-0430 Ha).

På østsiden av Fjøsangerveien, i Kanalveien 5, ligger et gult murbygg med et karakteristisk tårn. Bygningsmassen, reist i 1916, rommet Fagerheims Not- og Garnfabrikk. Fabrikkanlegget besto av flere bygninger, bl.a. en over 300 meterlang reperbane.

Skipsfartens overgang fra seil til damp på slutten av 1800-tallet førte til redusert etterspørsel etter tauverk. Eierne av reperbanen i Nygårdsgaten, Sunde & Hansen, senere Johan Hansens Sønner A/S, valgte å legge om driften til garn- og notproduksjon. I 1904 kjøpte firmaet Fagerheims notfabrikk på Krohnsminde.

Ved bybrannen i 1916 ble deler av reperbanen i byen ødelagt, og eierne flyttet både reperbanen og resten av virksomheten til Kanalveien 5. Her ble det produsert fiskeredskaper, kabelgarn, snøregarn m.m. Det ble benyttet mange brennbare stoffer i produksjonen, og en dampkjel ble benyttet til sentraloppvarming. Eierne bygde derfor et vanntårn for å forhindre brann. Fra tårnet gikk et rørnett i taket på alle rommene i bygningen, og ved høy temperatur ble anlegget automatisk utløst. Vanntårnet skulle romme 35.000 litervann.

Brevhode.

Brevhode.

I Fabrikktilsynets protokoller ser vi at arbeidsstokken utover 1900-tallet økte, og bedriften sysselsatte gårdeiere fra Manger. Dermed måtte bedriften holde hus for pendlerne, og innredet beboelsesrom i ladebygningen på Solheimsmyren.

Til tross for råstoffmangel og lavkonjunktur, greide firmaet å omstille seg til nyere tider. Rundt 1960 ble det reist en ny fabrikkbygning i betong, tegnet av arkitektene Alvsager og Vaardal-Lunde.

Historien til Fagerheims fabrikker før virksomheten ble kjøpt av Johan Hansens Sønner A/S, er en historie for seg. En artikkel om dette vil komme etter hvert.

 

Smakebiter fra arkivet

Fabrikktilsynets protokoll viser en økning i antall arbeidere ved Fagerheim Fabrikker fra 1917 til 1925. Bergen Stedlige Fabrikktilsyn (A-0277, F:7). Fabrikktilsynets protokoll viser en økning i antall arbeidere ved Fagerheim fabrikker fra 1917 til 1925. Bergen Stedlige Fabrikktilsyn (A-0277, F:7).
UBB-KK-N-376/020 Fotograf: Atelier KK. Interiør fra Fagerheims fabrikker A/S 1933. Billedsamlingen UiB. UBB-KK-N-376/020 Fotograf: Atelier KK. Interiør fra Fagerheims fabrikker A/S 1933. Billedsamlingen UiB.

Relaterte artikler

Litteratur

 • Byantikvaren i Bergen: Kulturminnegrunnlag Næringskorridoren. 1997.
 • Fasting, O.W. (red.) m.fl.: Bergens nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. A.M. Hanches Forlag, Kristiania u.å.
 • Hartvedt, G.H. og Skreien, N.: Bergen byleksikon. 2. utg. Kunnskapsforlaget 2009.
 • Johan Hansens sønner A/S. 1. september 1887-1922. Bergen 1922.
 • Johan Hansens sønner, Fagerheims fabrikker, 50 år.  Bergen 1937.

Arkiv

 • Bygningssjefen i Bergen, Bergen Byarkiv.
 • Bergen Stedlige Fabrikktilsyn, Bergen Byarkiv.

Responses

 1. Svein Jessen says:

  november 15th, 2011 at 14:56 (#)

  Min Farfar, Skipsfører Johan Daniel Jessen, (1877-1957) har skrevet i en biografri følgende om Fagerheim Fabrikker: Hans far, kjøpmann Hans Peter Jessen (1846-1919), (ble utdannet ved handelsgymnasiet i Leipzig), gikk i kompaniskap med sin første svigerfar, Gotlieb Thomsen, og startet Fagerheim mekaniske Not og Garnfabrik, som han drev nesten til sin død, i senere år som eneeier.
  Nesten til sin død må bety 1904 som fortalt i denne blogg….

  Vennlig hilsen Svein Jessen
  Viddalen 26
  5122 Morvik
  95807066

Leave a Response