Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Familien Lossius på Gyldenpris

Rasmus Andreas Lossius. Fra Bergens Nærligslivshistorie.

Rasmus Andreas Lossius. Fra Bergens Nærligslivshistorie.

En storbrann sørget for at familien Lossius etablerte seg på Gyldenpris i 1913. I femti år drev de slipp og mekanisk verksted på eiendommen i Damsgårdsveien 102 og 120. Her bodde en storfamilie der mennene arbeidet på slippen og verkstedet.

Rasmus Andreas Lossius ble født i 1859 i Kristiansund. Han fikk utdannelse ved Trondhjems mekaniske verksteds maskinavdeling, og kom siden til BMV i Bergen. På begynnelsen av 1880-tallet bosatte han seg i Nygårdsgaten 106 sammen med konen Dorothea Andrea, og deres fire små barn, Alida Pauline, Paul Reisner Rohde, Dagfin Mauritz og Rolf Arthur. Dorothea døde tidlig. Med sin nye kone, Sophie, fikk Rasmus enda to barn, Haakon og Hjørdis.

Rasmus var maskinmester og verkstedeier i Nygårdsgaten 106-112 i tretti år. I 1913 huser anlegget både tobakks-, smør-, såpe-, og skofabrikk, mekanisk verksted, blikkenslager, trelastlager og en stall med flere hester. Men om formiddagen den 27. desember bryter det ut storbrann. Det rykkes ut fra både hovedbrannstasjonen, Fredriksberg og Sandviken. Men bygningene brenner til grunnen i løpet av to timer i et flammehav som krever tre dagers etterslokking. Heldigvis gikk ingen liv tapt.

 

Over broen mot Gyldenpris. Taket av Lossiushuset nede til høyre. Arkiv etter BA

Over broen mot Gyldenpris. Taket av Lossiushuset nede til høyre. Arkiv etter BA

Etter brannen kjøpte Lossius skofabrikkeieren Adolf Christensens tomt på Gyldenpris. Christensen hadde selv mistet fabrikken sin i brannen. Tomten formet et bratt rektangel fra sjøen og opp til Gyldenprisveien. Her bygget Lossius opp Gyldenpris Slip og Mekaniske Værksted i 1913/14. Selv bodde Rasmus i hovedhuset, mens eldste sønnen og barnebarna fikk leilighet ovenpå verkstedet.

Slippen med nøst og maskinhus fotografert i 1960 av Gustav Brosius, billedsamlingene UBB.

Slippen med nøst og maskinhus fotografert i 1960 av Gustav Brosius, billedsamlingene UBB.

Før krigen gikk det godt på slippen, og det var travelt både på verksted og i smie. Det var sildeeventyr, og en mengde båter trengte reparasjon og vinteropplag. Servicenivået var høyt, og det hendte ofte at både Rasmus og sønnen Paul måtte avbryte ferier for å bistå båteiere som trengte øyeblikkelig assistanse. Rasmus døde under krigen, og sønnen Paul overtok driften av verkstedet. Da Paul døde i 1955 tok halvbroren Haakon over lederskapet. Men etter dette daler aktiviteten.

Eventyret varte i bortimot femti år. I dag finnes ikke spor igjen av den travle familiebedriften ved Damsgårdssundet.

Leave a Response