Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Finskehusene

De første årene etter 2. verdenskrig var preget av materialmangel, rasjonering av byggematerialer og stort byggebehov.  Boligmangelen var stor. Ferdighusproduksjonen skjøt fart i denne perioden.  Ved å bruke ferdigkappede materialer ble både husene raskere å sette opp og rimeligere å bygge.  A/S Boligselskapet Finskehus i Bergen valgte å kjøpe ferdighus helt fra Finland, men fordi de finske byggetradisjonene var noe annerledes enn de norske ble det søkt om godkjenning fra Forsynings- og gjenreisningsdepartementet.

Finnhus- type 2-12 ble reist i Kristian Bingsvei 1,5,3 og Søndre Skogveien 101, 101a og 103, tidligere adresse Løbergsveien 91X. Tegning av vestfasade. Arkivet etter Bygningssjefen, Bergen Byarkiv.

Boligselskapet ble etablert i 1949 og festet tomter av kommunen. Langs Søndre Skogveien og blindveien Kristian Bingsvei ble det samme året reist seks tomannsboliger i tre. Byggmestre var firmaet Hegland og Strømmen og ansvarlig arkitekt var Frederik Theodor Olsen. Finansieringen skjedde gjennom lån i Husbanken, etablert 1946.

Husene var horisontaltdelte og hver leilighet inneholdt stue, kjøkken, bad og wc, entre, to soverom, et pikerom og balkong. Dette var en tydelig forbedring i forhold til boligstandarden som var vanlig før krigen.

I følge reguleringsplanen var det opprinnelig planlagt åtte hus. Istedenfor de to siste ble det i 1951 reist en firemannsbolig i mur med fire leiligheter. Denne sto ferdig i 1951. Boligselskapet A/S Boligselskapet for Finskehus i Bergen ble oppløst i 1979.

Arkiv

  • Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen, Bergen Byarkiv.
  • Arkivet etter reguleringsvesenet i Bergen, Bergen Byarkiv.

Leave a Response