Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Forlystelsesstedet Tivoli

På gården Nedre Møllendal, på tomten til nybygget for Kunst- og designhøyskolen i Bergen, lå tidligere forlystelsesstedet Tivoli. Stedet var i drift et par tiår og ble et populært utfartssted for byens « dannede folk». De besøkende kom enten fra byen med båt eller de spaserte eller kjørte den smale Fjæreveien, via Kalfaret eller over Nygårdsbroen.

Utsikt fra Kronstad i 1860-årene. Nederst til venstre skimtes Nedre Møllendal gård. Foto: Knud Knudsen. Billedsamlingen UBB.  (kat.sign.UBB-KK-NS-1193.)

Utsikt fra Kronstad i 1860-årene. Nederst til venstre skimtes Nedre Møllendal gård. Foto: Knud Knudsen. Billedsamlingen UBB. (kat.sign.UBB-KK-NS-1193.)

Tivoli ble startet opp av restauratør Fredrik Hansen fra Christiania i 1853. Han leide en del av hagen og noen av bygningene på Nedre Møllendal gård og etablerte et forlystelsessted med servering og underholdning. Bergens Stiftstidende omtalt som Tivoli som «et munterhedens og hyggens hjem for folk som har hat en ledig time for fornøielse».

Den store attraksjonen var «karuselle-jernbanen» som ble trukket av to hester. Hestene hørte hjemme i Kolstien og ble ført ned til Tivoli om ettermiddagen. På Tivoli ble det også arrangert konserter, teaterforestillinger og annen underholdning og i nedre del av karusellbygningen og i hovedbygningen i hagen var det servering. Selve hagen var dekorert med dekorerte lykter og det var flere små lysthus de besøkende kunne trekke inn i.

Tivoli ble også brukt til ulike typer sammenkomster. Etter den store bybrannen i 1855 ble holdt et arrangement til inntekt for folk som hadde mistet husene sine og i 1860-årene holdt den nystartede Bergens Turnforening store turnfester her.

Etter noen år overlot restauratør Hansen driften til andre og til slutt ble Tivoli nedlagt. I 1872 kjøpte konsul Thesen hele Nedre Møllendal gård og bygde en staselig villa i Tivolihagen.

Relaterte artikler

Litteratur

  • Berg, Adolph: Bergen i gamle dage. Oslo 1925.
  • Hagelsten, Johan: Møllendal. I Bergens historiske forenings skrifter nr. 52, 1946. Bergen 1946.

 

Responses

  1. Herskapsvillaen Alrekstrand | Historier fra en bydel – Årstad says:

    november 19th, 2014 at 10:35 (#)

    […] nov 18, 2014 Mona Nielsen Boligbebyggelsen 0 Kommentarer ← Forlystelsesstedet Tivoli […]

Leave a Response