Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Fotballklubben «Rask» 1921-1934

Ullskjortelaget, ca 1926. Ukjent fotograf. I Fjeldberg, S. Madsen, W. Carlsen, R. Eliassen, A. Forthus, J. Moe, H. Andersen, A. Fløysand, Sv. Sjursen, S. Furubotten og N. Andersen.

Ullskjortelaget, ca 1926. Ukjent fotograf. I Fjeldberg, S. Madsen, W. Carlsen, R. Eliassen, A. Forthus, J. Moe, H. Andersen, A. Fløysand, Sv. Sjursen, S. Furubotten og N. Andersen.

Fotballklubben Rask ble stiftet på Nymark den 20. april 1921 av Knut Herland, Fritz Fjelberg og Reidar Eliassen. Fotballklubben hadde lenge sitt eget «Wembley Stadion» på marken mellom Gjøas vei og Ernst Sars vei, der Borgernes Byggekolonier av 1920 senere bygget et stort boliganlegg. «Ullskjortelaget» ble de kalt den første tiden, og ble raskt en klubb å regne med, både i fotball, friidrett og Ping-Pong.

For arbeidergutter var det ikke noen selvfølge hverken å ha bane,  ball eller spillerdrakter. For å bedre på økonomien arrangerte guttene sirkus og St. Hans på Skolthaugen, høyden ved Finbergåsen før det kom hus.  I forkant av en propagandakamp på Voss, stod de der likevel uten drakter. Men alle hadde relativt like og rene ullskjorter, og de fant ut at det fikk holde. Slik fikk de tilnavnet «Ullskjortelaget».

Kretsmestre 1930. Fotograf ukjent. Bak fra v.: Henry Andersen, Ingvald Svanevik, Karl Arnesen, Normann Andersen Midten fra v.: Trygve Fjeldberg (Olsen), Henry Johnsen, M. Dahl (?)Nederst fra v.: Adolf Fløysand, Arthur Haugstad med klubbnavn brodert av søsteren), Oskar Haugstad

Kretsmestre 1930. Fotograf ukjent. Bak fra v.: Henry Andersen, Ingvald Svanevik, Karl Arnesen, Normann Andersen
Midten fra v.: Trygve Fjeldberg (Olsen), Henry Johnsen, M. Dahl (?)Nederst fra v.: Adolf Fløysand, Arthur Haugstad med klubbnavn brodert av søsteren), Oskar Haugstad

Banen på Møhlenpris, byens eneste brukbare fotballarena på den tiden, var lenge forbeholdt Bergen fotballkrets. Her var det ikke rom for alle. Først i 1925 kom enkelte lag fra Årstad med. Samme år ble Arbeidernes idrettsforbund (AIF) dannet. Mens de borgerlige dyrket eliten, var arbeideridretten massebevegelse og klassekamp. Mange strøkslag i Årstad kjente klasseforskjeller og arbeidsløshet på kroppen i det daglige. Rask og Nymark IL sluttet seg til Bergen Arbeideridrettskrets (AIK) i 1928.

Rask gjorde det godt, og ble en sterk motstander for de andre klubbene fra Viken og Minde. Men Nymark var den bitreste fienden. Kampene mellom Rask og Nymark ble utkjempet på en bane bak jernbaneverkstedet på Kronstad og på Wembley Stadion. I 1929 rykket Rask opp til klasse A, som de vant året etter.

Ping Pong (bordtennis). Fra medlemsbladet Nymarksgutten, nr. 2 1931

Ping-Pong. Fra medlemsbladet Nymarksgutten, nr. 2 1931

I friidrett satte Rask snart vestlandsrekorder. Sommerstid ble det holdt øvelser i høyde- og stavsprang gjennomført på et stativ snekret sammen i sløydtimen på skolen. W. Carlsen ble senere norgesmester i stavsprang. I 1930 ble laget kretsmester i terrengløp. I vintersesongen ble det spilt bordtennis (ping-pong), og Rask stod som arrangør for kretsmesterskap i flere år. Det hører med til historien at en del spekulerte i om guttene i lagene i bydelen var blitt så gode fordi de stort sett var arbeidsløse og ikke hadde annet å fordrive tiden med.

For å få et mer konkurransedyktig og slagkraftig lag, la Rask og Nymark IL til side «fiendskapen» i 1934, og slo seg sammen med stiftelsesdato fra Rask og navn fra Nymark.

 

Relaterte artikler

Kilder

  • Red.: Tore Lund, Asle Flatøy og Ole Petter Songve: Nymark Idrettslag gjennom 75 år 20. april 1921 – 20. april 1996. Boken finnes i biblioteket på Bergen Byarkiv.
  • Medlemsbladet «Nymarksgutten» Jubileumsnummer 1946, lånt av Tore Lund.

Leave a Response