Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Gartnerier

Mellom 1880-1920 fant det sted en oppblomstring av «grønne bedrifter» i området like sør og vest for Danmarksplass. Mange av gartnerne i Årstad åpnet i tillegg forretning i byen og solgte sine varer der. Noen solgte blomstene og grønnsakene på Torvet, mens enkelte andre drev med utsalg direkte fra gartneriet, såkalt hjemmehandel.

Lars Nygaards gartneri, Solheims gartneri, i Kanalveien 1. Fotograf: Widerøe’s Flyveselskap A/S, 1961. Billedsamlingen, UiB. UBB-W-SH-082650

Lars Nygaards gartneri, Solheims gartneri, i Kanalveien 1. Fotograf: Widerøe’s Flyveselskap A/S, 1961. Billedsamlingen, UiB. UBB-W-SH-082650

De fleste gartnerier hadde rundt århundreskiftet fra ett til fem-seks veksthus på 50-60 m2 hver. Husene ble oppvarmet ved hjelp av røkkanaler, brenselet var koks.

Det eldste kjente gartneriet i Bergen og omegn, var Amlands blomsterhandel og gartneri. Hans Amland startet først opp med gartneri i Sandviksveien, men i 1877 kjøpte han en eiendom i Solheimsviken og bygget et veksthusanlegg der. Dette var lenge det største anlegget i Bergen og Årstad. Amland hadde utsalg i byen. Han drev også med salg til nabobyene. I 1917 ble eiendommen solgt til Bergen kommune for kr. 75.000. Eiendommen ble etter hvert regulert bort til andre formål.

Gartner Nilsens eiendom i Fløen. Carl Nilsen kjøpte i 1882 et jordstykke i Fløen som ble benyttet til gartneri. I 1917 ble eiendommen oppstykket til boligtomter. Bergen reguleringsvesen (A-0967 Dc 3).

Gartner Nilsens eiendom i Fløen. Carl Nilsen kjøpte i 1882 et jordstykke i Fløen som ble benyttet til gartneri. I 1917 ble eiendommen oppstykket til boligtomter. Bergen reguleringsvesen (A-0967 Dc 3).

Sig. Chr. Berle kjøpte gården Tonningsneset i 1894. Her anla han et kirkegårdsgartneri, – som nabo av Møllendal kirkegård. Gartneriet ble etter hvert den ledende forretningen i byen. Bergen kommune drev kommunalt gartneri her fra 1923 til 1959, til DANO-anlegget ble anlagt.

I 1900 kjøpte Berle Egil Jensens gartneri i Solheimsviken. Dette gartneriet lå der som Krohnsminde idrettsplass ligger i dag. Gartneriet ble solgt for kr. 60.000 til Bergen kommune i 1916. Området ble omregulert.

I tillegg til gartneriene i Solheimsviken, Kronstad og Fløen, fantes det også flere gartnerier på Gimle, Minde Slettebakken, Vognstølen, Nattlandsveien m.m.

Vi har bare nevnt noen få av alle de gartneriene som holdt til i Solheimsviken og områdene rundt. Men det var mange flere. Kanskje vil våre lesere fortelle om andre?

Smakebiter fra arkivet

O. Nygaards Handelsgartneri ble grunnlagt i 1907 i Solheims tverrgate 6a, omtrent der som Solheim alderspensjonat ligger i dag. Målebrev som viser O. Nygaards gartneri. Bergen oppmålingsvesen (A-0983 Kka 22).
O. Nygaards Handelsgartneri ble grunnlagt i 1907 i Solheims tverrgate 6a, omtrent der som Solheim alderspensjonat ligger i dag. Målebrev som viser O. Nygaards gartneri. Bergen oppmålingsvesen (A-0983 Kka 22).
Kartet viser beliggenheten til Amlands og Berles gartnerier. Bergens kommuneforhandlinger 61/1916. Kartet viser beliggenheten til Amlands og Berles gartnerier. Bergens kommuneforhandlinger 61/1916.
 Her ser vi hvor Knudsens gartneri lå. Bergens kommuneforhandlinger 187/1917. Her ser vi hvor Knudsens gartneri lå. Bergens kommuneforhandlinger 187/1917.

Litteratur

Arkiv

  • Bergen reguleringsvesen.
  • Bergen oppmålingsvesen.
  • Bygningssjefen i Bergen.

Responses

  1. Helge Strøm Nilssen says:

    oktober 20th, 2023 at 12:15 (#)

    hadelsgartneri på Minde i Bergen

Leave a Response