Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Gyldenpris daghjem – Fra drøm til virkelighet – men likevel ikke bare idyll

Gyldenpris daghjem startet opp i 1938 som en privat virksomhet. I desember 1953 flyttet daghjemmet inn i eget hus etter femten år i midlertidige lokaler. Samtidig ble driften overført fra privat til kommunal virksomhet.

De første 14 årene holdt de hus i Høyes vinfabrikk på Gyldenpris. I januar 1952 flyttet de videre til et av Vestbos punkthus på Gyldenpris, men i 1953 kunne de endelig flytte i eget hus. Og der er de fremdeles. Det nye daghjemmet ble bygget av Bergen kommune, og kommunen overtok fra da av driften.  

Daghjemmet er tegnet av arkitektene Thorleif Hals Frølich og Kåre Frølich. Bygningen fikk mye positiv omtale i pressen, spesielt for » den gode utforming og det tiltalende artistiske fargevalg». Det er bygget på tomten til Kahrs Kjemiske renseri, og byggekostnadene var på kroner 621.000.

Fra idyll til protest

Da drømmen ble virkelighet. Utklipp fra Bergens Tidende 09.11.1953. Fotograf ukjent. Arkivet etter Gyldenpris daghjem, Bergen Byarkiv.
Da drømmen ble virkelighet. Utklipp fra Bergens Tidende 09.11.1953. Fotograf ukjent. Arkivet etter Gyldenpris daghjem, Bergen Byarkiv.

I 1953 hadde daghjemmet plass til 41 barn, men det er senere ombygget og utvidet. Daghjemmet lå fritt og fint med trygge og grønne utearealer, men allerede i 1966 ble idyllen brutt. En reguleringsplan for veikrysset på Gyldenpris ble vedtatt av bystyret. Det innbar at en veitrasè til Solheimslien skulle legges forbi daghjemmet og som en følge av det, ville daghjemmets hage og lekearealer bli amputert. Foreldre og barn protesterte. De sendte sine protester helt til departementet uten å bli hørt. Barn og foreldre protesterte videre utenfor rådhuset, men til ingen nytte. Saken gikk sin gang og gravmaskinene kom. Veien ble anlagt og barna mistet både tuntre og lekearealer.

Samfunnsengasjerte kvinner

I daghjemmets første styreprotokoll kan vi lese hvordan tanken om et daghjem på Gyldenpris ble sådd:

«I april 1938 var en del sosialinteresserte damer samlet hos fru Helland Hansen for å drøfte planleggelsen av et settlement på Gyldenpris».

Ideen ble unnfanget og videre bearbeidet etter at kvinnene hadde hørt et foredrag om en lignende institusjon i Oslo. Gaver i form av penger, møbler og husgeråd medvirket til at Gyldenpris daghjem den 5. september 1938 kunne åpne dørene for 15 barn. Settlementet fikk navnet «Nabohuset» og skulle, i tillegg til daghjemsdrift, drive klubbvirksomhet for ungdom om ettermiddagen og om kvelden. Både daghjemsvirksomheten og klubbvirksomheten var populære tiltak, og det ble ganske raskt avdekket et stort behov for utvidelse.

Daghjemmet er omdøpt til Gyldenpris barnehage og har adresse Lien 83.

Smakebiter fra arkivet

Utklipp fra Bergens Tidende, 14.05.1971. Fotograf ukjent. Arkivet etter Gyldenpris daghjem, A-2102.
Utklipp fra Bergens Tidende, 14.05.1971. Fotograf ukjent. Arkivet etter Gyldenpris daghjem, A-2102.

Relaterte artikler

Arkiv

 • BBA-2102  A:1 og Z:1 Gyldenpris daghjem, Bergen Byarkiv.

Responses

 1. Rikke says:

  mai 24th, 2012 at 13:18 (#)

  Hei!
  Jeg gikk selv i Husmødrenes barnehage i Fløen fra aug. 1958 til aug. 1960. Det var tante Helene som var leder, og jeg husker og at tante Wenche jobbet der.
  Det var en kjekk barnehage!

  Det var og en barnepark i Stemmeveien, nesten inne ved demningen til Svartedike.

  mvh
  Rikke

Leave a Response