Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Gyldenpris skole

Gyldenpris skole etter utvidelsen i 1921. Foto KK. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Gyldenpris skole etter utvidelsen i 1921. Foto KK. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Den omfattende utbyggingen av Bergen kommunes eiendom på Gyldenpris etter bybrannen i 1916 førte til det kom svært mange barn til området. I 1917 fikk Gyldenpris derfor en egen skole med undervisning for lavere klassetrinn.

Gyldepris var frem til kommunesammenslutningen i 1921 en del av Laksevåg kommune, men Laksevåg hadde økonomi til å ta seg av de nye innflytterne. Det ble derfor Bergen kommune som startet opp den nye skolen. De første årene var Gyldenpris skole administrativt en del av Solheim skole, men fra 1919 er skolen omtalt som en egen enhet.

Skolen lå midt i «Blodbyen» og var en enetasjes brakke med tre klasserom og et lærerværelse. Allerede i 1919 var skolen for liten og i 1921 ble bygningen utvidet med tre klasserom. I kjelleren ble det nå innredet gymnastikksal og sløydrom og på uteplassen ble det bygd et uværsskur.

I skoleåret 1922/23 var det 319 elever på skolen, fordelt på ti jente- og gutteklasser.  I og med at det bare var 6 klasserom ble det innført formiddags- og ettermiddagsundervisning. Allerede i 1920 kom det forslag om å bygge en ny og større skole. Saken ble tatt opp igjen i 1938, men uten at noe skjedde. Det var da 434 skolepliktige barn i distriktet, fordelt på Gyldenpris, Møhlenpris, Ny Krohnborg og Solheim skoler.

Mange av elevene ved Gyldenpris skole kom fra familier med vanskelig økonomi og som mottok fattighjelp. I 1936/37 deltok hele 60 % av elevene i skolebespisningen. Dette var langt høyere tall enn for de andre skolene i Bergen.

9. april 1940 ble skolen evakuert og elevene flyttet over til Ny Krohnborg skole.  Årsaken var at det ikke fantes tilfluktsrom på Gyldenpris. Under krigen ble skolen rekvirert av tyskerne og etter krigen ble skolen nedlagt og elevene flyttet over til Ny Krohnborg eller Møhlenpris skole. Med byggingen av Puddefjordsbroen i 1955 ble bygningen revet.

Adresse: Skolen er revet men lå til venstre for Puddefjordsbroen sett fra byen. I dag tilførselsvei (omtrent ved 158/802.)

Relaterte artikler

Litteratur

  • Sletten, Torstein: Gyldenpris skole. Bergen desember 1986. Upublisert manus. Arkivet etter Karl Handal.

Arkiver

  • Arkivet etter Gyldenpris skole, Bergen Byarkiv.
  • Arkivet etter Byggprosjektavdelingen, Bergen Byarkiv.

Leave a Response