Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Gyldenpris Slip og mek. Værksted

På slippen ligger båter til reparasjon. Fra venstre ser vi verkstedsbygget, og båter på slippen. Privat foto, ukjent fotograf og dato.

På nordsiden av Puddefjordsbroen på Gyldenpris finner vi to større forretningsbygg, og gater på kryss og tvers. Før broen kom i 1957 lå der et staselig herskapshus oppe i bakken, og ved strandkanten en travel arbeidsplass med slipp og mekanisk verksted.

Rasmus Andreas Lossius kom til Bergen fra Kristiansund i starten av 1880-årene. I 1913 kjøpte han hus og eiendom på Gyldenpris. Her etablerte han Gyldenpris Slip og Mek. Værksted i 1914. Rasmus Lossius var innehaver og driftsleder, mens sønnen Paul var arbeidsleder.

Firmaet påtok seg verftsarbeider, dampskips- og motorskipsarbeid, produserte dampfeieapparater, heiseapparater, opphalingsslipper, spill og vinsjer, og drev agentur i motor og maskin. De ble spesialister på den kjente svenske Bolindermotoren.

Brev signert Paul Lossius i 1945, funnet i arkiv etter Bergen Havnekontor. Bergen Byarkiv.

Brev signert Paul Lossius i 1945, funnet i arkiv etter Bergen Havnekontor. Bergen Byarkiv.

I det store verkstedsbygget på over 240 m2 var det  mottak, verksted og smie i underetasjen. I andre etasje fantes kontor, lager og en treværelses leilighet. Verkstedbygningen ble noe ombygget i 1948, og fikk bro fra loftet over til Michael Krohns gate.

Mot slutten av femtitallet sviktet markedet, og det ble mindre aktivitet på verkstedet. Driften ble lagt ned på sekstitallet. Eiendommen har idag gnr/bnr 158/1, tidligere gnr/bnr 58/9 og 19.  Adresser til verkstedet var Damsgårdsveien 102,  mens hovedhuset var i Damsgårdsveien 120. I dag finnes ikke spor av den flotte eiendommen til Lossius i landskapet, men nye virksomheter har etablert seg på stedet.

Leave a Response