Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Herskapsvillaen Alrekstrand

I Møllendalsveien 61, der den nye Kunst- og designhøyskolen i Bergen bygges, lå det tidligere en herskapelig gammel villa i en stor hage. Huset ble bygd i 1870-årene av kjøpmannen og konsulen Johan Rask Jentoft Thesen, som i likhet med flere velstående bergensborgere på denne tiden valgte å flytte fra sentrum til sunne omgivelser på landet. Villaen ble revet på slutten av 1960-tallet i forbindelse med en utvidelse av bedriften Sverre Munch AS, men spor etter den flotte hagen har vært bevart helt frem til sommeren 2014.

Konsul Thesens hus «Alrekstrand». Ukjent år og fotograf. Billedsamlingen UBB. (Kat. sign.UBB-BROS-04982)

Konsul Thesens hus «Alrekstrand». Ukjent år og fotograf. Billedsamlingen UBB. (Kat. sign.UBB-BROS-04982)

Familien Thesen bodde tidligere på Petanebryggen, ikke langt fra Nykirken i Strandgaten. Her drev Johan Rask Jentoft Thesen fra 1861 en kommisjonsforretning i sild, fisk og tran for eksport samt en importforretning av kornvarer fra Østersjøen. Thesen var en av Bergens store forretningsmenn og ble senere også italiensk konsul.

Thesen kjøpte gården Nedre Møllendal i 1872, avviklet det meste av gårdsdriften og fikk reist en ny, stor villa på eiendommen. Denne ble kalt Alrekstrand. Villaen lå i den såkalte Tivolihagen, litt tilbaketrukket fra Fjæreveien, senere Møllendalsveien. Her hadde det tidligere ligget et populært forlystelsessted, kalt Tivoli.

Utsikt mot Kronstad og Puddefjorden i siste halvdel av 1880-årene. Vi ser Alrekstrand nede ved Store Lungegårdsvann omgitt av en trebeplantet hage. Foto: Knud Knudsen. Billedsamlingen UBB.(Kat.sign. UBB-KK-2127-0919)

Utsikt mot Kronstad og Puddefjorden i siste halvdel av 1880-årene. Vi ser Alrekstrand nede ved Store Lungegårdsvann omgitt av en trebeplantet hage. Foto: Knud Knudsen. Billedsamlingen UBB.(Kat.sign. UBB-KK-2127-0919)

Thesens nye villa hadde to etasjer, et valmet tak og detaljer i sveitserstil. Det er ikke bevart tegninger av villaen og vi vet heller ikke navnet på arkitekten som tegnet den, men i følge en senere kommunal folketelling hadde den12 rom. Villaen lå i en stor hage og på eiendommen var det også diverse uthusbygninger.

Johan Rask Jentoft Thesen døde i 1893, men konen Ulrikke og barna ble boende på Alrekstrand sammen med en stor tjenerstab. I folketellingen for Årstad for 1910 hadde hele 15 personer bostedsadresse her: Ulrikke, hennes voksne sønn og datter, to barnebarn, husholderske, musikklærerinne, kokkepike, barnepike, forpakter og kjører, gårdsdreng og tjenestepiker. Da Ulrikke Thesen døde i 1918 kjøpte sønnen Johan villaen av dødsboet sammen med 7 mål hage, en stall- og vognhus og et hønsehus. Her bodde han i mange år sammen med en kokkepike og en stuepike.

Sverre Munck AS, Møllendal. Thesens hus sees til venstre bildet like innenfor rammen. Foto: Widerøes Flyveselskap 1948. Billedsamlingen UBB. (Kat.sign.UBB-W-SH-013790)

Sverre Munck AS, Møllendal. Thesens hus sees til venstre bildet like innenfor rammen. Foto: Widerøes Flyveselskap 1948. Billedsamlingen UBB. (Kat.sign.UBB-W-SH-013790)

I 1940 kjøpte Sverre Munck en del av Alrekstrand med tanke på å etablere en industribedrift, men på grunn av krigen ble byggingen utsatt. Først i 1946 sto første byggetrinn sto ferdig, i dag Møllendalsveien 61A og B. Sverre Munck AS fikk snart behov for utvidelsesmuligheter, og henvendte seg i 1954 til kommunen med spørsmål om hjelp til å kjøpe Møllendalsveien 65 (i dag en del av nr. 61) hvor Thesens gamle villa sto. Eiendommen tilhørte da Thesens legat og skulle i henhold til statuttene for legatet brukes til bygging av et aldershjem. Problemet var at legatet ikke hadde nok midler til dette.

Situasjonskart over Alrekstrand fra 1916. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen. Bergen Byarkiv.

Situasjonskart over Alrekstrand fra 1916. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen. Bergen Byarkiv.

I 1954 ble Thesens eiendom regulert til industriformål og samme år søkte Sverre Munck om rivingstillatelse for villaen på grunn av planer om en utvidelse av bedriftens verkstedbygning. Han oppga da at huset var i svært dårlig stand. Det skulle imidlertid gå over ti år før huset ble revet. Kart og fotografier viser hvordan Munck sine industribygninger stadig kom nærmere den gamle villaen. På et fotografi fra 1966 står Thesens hus fremdeles kloss inntil hallen og på et kart fra 1968 er huset borte. Sverre Munck var imidlertid opptatt av å ta vare på mest mulig av den gamle hagen og lot en del av trærne bli stående.

Smakebiter fra arkivet

Avskrift av Midhordland skjøte- og pantebok for 1872 fra 1942 Avskrift av Midhordland skjøte- og pantebok for 1872 fra 1942. Arkivet etter Johan Thesen. Bergen Byarkiv.
Kartskisse over Alrekstrand fra 1919 Kartskisse over Alrekstrand fra 1919. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen. Bergen Byarkiv.
 Fasade- og grunnplan av pakterboligen på Alrekstrand fra 1916 Fasade- og grunnplan av pakterboligen på Alrekstrand fra 1916, signert arkitekt I. Danielsen. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen.
Kjøpekontrakt mellom Johan Thesen og Ulla Thesens dødsbo Kjøpekontrakt mellom Johan Thesen og Ulla Thesens dødsbo, datert 17. desember 1918. Arkivet etter Johan Thesen. Bergen Byarkiv.

Relaterte artikler

Litteratur

  • Gjerstad, Jo: – i historiens sus – Langs Storelungeren – fra Stadsporten til Møllendal. Bergen 1986.
  • Fasting, O.W. m.fl.: Bergens nærings- og forretningsliv i billeder. Kristiania 1912.

Kilder

Leave a Response