Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Hjelpe til hjemme – en æressak

Selv om boligstandarden ikke var høy, var det viktig for både selvfølelsen og helsen å ha det så pent og rent som mulig. I gamle dager var det alminnelig at barna tok sin del av husarbeidet.

Det var en rekke oppgaver som passet for barn, og som bidro til å gjøre hverdagen lettere for familien. Alle barn visste at det var riktig og viktig å hjelpe til hjemme.

Ellinor forteller at de fleste vasket grundig til hver helg. En typisk guttejobb var å koste gaten utenfor huset hver lørdag. Ellers kunne barna skure gangen skikkelig godt. I krokene måtte man bruke en spiker til å pirke. Det skulle skinne! Jentene tok seg også av barnepass, eller husvask.

På jakt etter kull

Nesten alle barn gikk på jakt etter kull under krigen. Mange boliger var trekkfulle og uisolerte, og om vinteren kunne det bli forferdelig kaldt. Fyringsutgiftene var store for familier som allerede hadde lite å rutte med. En bøtte kull gjorde et stort innhogg i budsjettet, og barnas kull-sanking var et viktig tilskudd til familieøkonomien.

Kull kunne man finne alle steder der noen hadde lastet eller losset, spesielt foran Kullkompaniet. Når tyskerne kom og hentet kull på Bergen Kullkompani hadde de opptil tretti vogner med to til fire hester foran hver. Barna stod i rekke, de store foran og de mindre bak, i tilfelle noen skulle være mindre vennlig innstilt. Folk var også vant til barn på koksjakt og kunne være snille og «miste» en bit eller to.

Kull som hadde falt i fjorden ble hentet opp av voksne trengende, som hadde utviklet spesielle redskaper til dette bruk.  

Lommepenger

Barna fikk sjeldent penger hjemmefra. De måtte bidra til felleskapet uten å få noe ekstra. Men det kunne kanskje være at de ble sendt til søndagsskole av foreldrene og at de fikk litt penger med seg den dagen. Eller penger til kino en søndag innimellom.

Denne artikkelen er et resultat av en samtale om gamle dager mellom:

Ellinor Kibsgård Thorsen, Bjørn Holten Berge, Thor Henning Petersen, Bjarne Johan Flo, Kjerstin Kragseth (Bergen Byarkiv og Mona Nielsen(Bergen Byarkiv)

Litteratur

  • Gjerstad, Fossen, Stenhjem: Bydelen på Damsgårdssundet, Bodoni Forlag, Bergen 2010

Leave a Response