Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Jordmor Martha Falck

Ved kommunevalget i oktober 1901 ble jordmor Martha Falck valgt inn som den første kvinnen i kommunestyret i Årstad kommune.

Dette var første gang kvinner kunne velges inn i kommunestyrene. Det var også ved dette valget norske kvinner for aller første gang fikk stemmerett ved kommunevalg. Kvinnene fikk stemmerett enten på bakgrunn av egen eller mannens inntekt.

Martha Falck var 62 år da hun stilte til valg i 1901. Hun var født i 1839 i Romsdal. Ved folketellingen i 1875 er Martha Falck, da bosatt på Vigsnes, oppgitt som jordmor for første gang. 25 år senere, ved folketellingen i 1900, finner vi henne bosatt på Ny Krohnborg i Årstad kommune. Hun arbeider fortsatt som jordmor.

I 1901 stiller hun så til valg til kommunestyret, og blir valgt inn med 76 stemmer. Hun blir valgt som medlem i sunnhetskommisjonen. Falck stiller også til valg ved neste kommunestyrevalg i 1904, men blir da ikke valgt inn.

Det har ikke vært mulig å bringe på det rene akkurat når og hvorfor Martha Falck kom til Årstad, men i 1892 finner vi det første spor etter henne i kommunens arkiver. Da sendte hun en henvendelse til kommunenstyret. Der skriver hun at hun har praktisert som jordmor i Solheimsviken fra 1. juli 1891, og at hun frem til 31. mars 1892 ikke har fått fast lønn for arbeidet. Hun ber om å få utbetalt lønn, da hun ikke har særlig formue, og hun får støtte av distriktslegen. Hvorvidt hun faktisk fikk lønn vet vi ikke, da kommunestyreprotokollene mangler for denne perioden. Senere kommunestyresaker viser at hun fortsatte som jordmor frem til hun ble pensjonert i 1904.

Den som overtok jordmorstillingen i Årstad etter Martha Falck i 1904 var hennes eldste datter Nikoline Falck Ellertsen. Hun er dessuten den neste kvinnen som blir valgt inn i kommunestyret i Årstad, ved valget i 1910. Kanskje kan det skyldes en engasjert mor at datteren følger i hennes fotspor, både i jordmoryrket og i kommunestyret?

Arkiv

Responses

  1. Aud Farstad says:

    juni 17th, 2013 at 20:37 (#)

    Interessante opplysninger! Jeg har lest datter til Martha Falck, Nicoline Falck Ellertsen, sin bok «Jordm

Leave a Response