Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Gravplassen på Møllendal

På kartet fra 1907, ajourført til 1915, ser vi at gravplassens ulike områder betegnes som Møllendal begravelsesplass, Grønneviken begravelsesplass og Haukeland begravelsesplass. På nedre del av gravplassen ser vi også kapellet. Utsnitt av kart fra arkivet etter Bergen kommune. Oppmålingsvesenet.

På kartet fra 1907, ajourført til 1915, ser vi at gravplassens ulike områder betegnes som Møllendal begravelsesplass, Grønneviken begravelsesplass og Haukeland begravelsesplass. På nedre del av gravplassen ser vi også kapellet. Utsnitt av kart fra arkivet etter Bergen kommune. Oppmålingsvesenet.

I 1860-årene begynte Bergens kirkegårder å bli fulle, og det begynte å haste med å få løst problemet. I første omgang så man etter ny grunn i byen, men løsningen viste seg å ligge utenfor byens grenser – i nabokommunen Årstad.

I 1868 ble det vedtatt å utvide St. Jacobs kirkegård som ny kirkegård for byen. Saken trakk av ulike årsaker ut, og til slutt ble det i 1870 vedtatt å legge den nye kirkegården til Øvre Møllendal gård. Denne eiendommen hadde kommunen allerede kjøpt inn for å sikre seg vannrettighetene til Svartediket. Det ble vedtatt å legge ut hele gården til kirkegård, med unntak av noen få områder. Imidlertid skulle bare delen vest for elven opparbeides i første omgang.

I februar 1870 var Stadsingeniøren, ved ingeniør Daae, ferdig med planene for gravplassen, samt et likhus og en graverbolig i tilknytning til gravplassen. Gravplassen skulle gjerdes inn med et 3 alen høyt steingjerde mot Haukeland og Krohnstad, og ellers med jerngitter. Nedenfor gravplassen, mellom Strandveien (i dag Møllendalsveien) og Krohnstadveien, som gikk opp til Krohnstad, skulle det bygges en graverbolig. Denne skulle også inneholde rom for prestene og for de besøkende. Graverboligen står fortsatt, i Møllendalsveien 56. Opparbeidelsen av gravplassen var beregnet til å koste 6915 spesidaler.

Møllendal kirkegård og kapell fotografert i 1880-årene. Fotograf: Knud Knudsen. Billedsamingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Møllendal gravplass og kapell fotografert i 1880-årene. Fotograf: Knud Knudsen. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Fra Strandveien skulle anlegges en vei rett oppover gravplassen. Ellers skulle det anlegges en vei sydover langs elven fra Møllendalsbroen, som så skulle forgrenes til begge sider over kirkegårdsanlegget.

Når kommunen tok gravplassen på Møllendal i bruk skulle kirkegårdene i sentrum gå ut av bruk. Møllendal gravplass ble innviet i 1874. Senere er den blitt utvidet flere ganger, først med Grønneviken i 1891. Denne delen av gravplassen ble så utvidet både i 1909 og 1987. Senere ble gravplassen utvidet ved kjøp av Haukeland gård i 1907.

Relaterte artikler

Litteratur

 • Indstilling angaaende ny Begravelsesplads for Byen, i Bergen kommunes forhandlingsprotokoll, 1870, sak 12, s. 39ff
 • Bergen byleksikon, s. 329

Responses

 1. Frank Solemdal says:

  februar 24th, 2014 at 01:48 (#)

  Møllendal gravplass er ikke en kirkegård.

 2. Inghild Hareide Hansen says:

  november 27th, 2023 at 11:21 (#)

  Hei, jeg ser at det står at gravplassen ble innvidd i 1864. Det stemmer vel ikke ettersom den først ble vedtatt plassert på Møllendal i 1870.
  Hva er riktig dato?
  Inghild

 3. Anders Nilsen says:

  november 28th, 2023 at 15:43 (#)

  Takk for tilbakemelding. Vi har nå rettet årstallet, men kjenner ikke den nøyaktige datoen for innvielsen.

  Mvh
  Bergen byarkiv

Leave a Response