Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Kommunale boliger på Uren

A/S Damsgaards boligselskap ble opprettet for å bygge billige utleieboliger for arbeidere på Uren, mellom gårdene Solheimslien og Stranden. Selskapet hadde ervervet eiendommene «paa meget rimelige betingelser» og planla oppførelsen av 33 hus med til sammen 165 leiligheter.  Arkitekt Daniel Muri, en av Bergens ledende arkitekter, ble engasjert til å utarbeide bebyggelsesplanen og tegne de enkelte husene.  

Årstad kommune var svært positive til prosjektet. Det ble stadig etablert nye industribedrifter i området, og det var stor mangel på arbeiderboliger. Kommunen vedtok derfor å stille garanti for lån og sørge for vann- og gassledninger. Det de ikke ville forplikte seg til var ansvaret for å anlegge kloakkledninger og opparbeide de to regulerte gatene Michael Krohnsgate og Lien. På grunn av den nært forestående kommunesammenslutningen ble saken i 1914 også tatt opp i Bergen bystyre.

Fasadetegning av blokk B, signert D.J. Muri juni 1920. Utsnitt. Arkivet etter arkitekt Daniel Muri.

Fasadetegning av blokk B, signert D.J. Muri juni 1920. Utsnitt. Arkivet etter arkitekt Daniel Muri.

Byggearbeidene ble påbegynt, men stoppet opp. I 1919 tilbød A/S Damsgaards Boligselskap Bergen kommune å kjøpe eiendommen med bl.a. grunnmurer for åtte hus og arkitekt Muri sine tegninger.

Kommunen vedtok å ta i mot tilbudet og nedsatte en byggekomité for å planlegge utbyggingen. Arkitekt Muri ble engasjert for å omarbeide de opprinnelige planene og tilpasse bebyggelsen til Bergens bygningslov. Antall leiligheter ble nå redusert fra 165 til 48. 

Til sammen ble det bygd tre husrekker og to frittstående hus. Husene sto ferdige i 1923 og har i dag adressene Lotheveien 2-20, Michael Krohnsgate 54 og Olav Rustiesgate 5. Som mye av den sosiale boligbebyggelsen fra denne perioden er husene utformet i en litt tung nybarokk stil med store valmede tak, pussede murfasader og detaljer i klassisisme. Inngangsportalene er delvis forskjellige og på to av husene er det hjørnekarnapper i første etasje. På baksiden er det inntrukne luftebalkonger.

Utsnitt av dørskjema, signert D.J. Muri februar 1921. Arkivet etter arkitekt Daniel Muri.

Utsnitt av dørskjema, signert D.J. Muri februar 1921. Arkivet etter arkitekt Daniel Muri.

Det er forhager og hager til hvert av husene, og leilighetene var etter datidens standard både ganske store og velutstyrte. De inneholdt stue, soverom, kabinett, kjøkken, entre og separat wc, og det var planlagt dusj i hver leilighet. Anlegget i Lotheveien skulle bli det siste kommunale boligområdet som var planlagt av en privat arkitekt. Senere overtok kommunens arkitekter.

I 1950 ble det innredet loftsleiligheter i husrekkene langs Lotheveien og husene fikk skjemmende påbygg. Det var stor bolignød i Bergen etter 2. verdenskrig og et av tiltakene kommunen gjorde var å innrede loftsleiligheter i en rekke kommunale bygninger.

Smakebiter fra arkivet

Kart over Solheimslien og Uren med planlagt bebyggelse og ledningsnett for vann- og kloakk.  Bare deler av utbyggingen ble realisert. Bergens vand og kloakkvæsen 17.02.1916. Arkivet etter arkitekt Daniel Muri.

Relaterte artikler

Kilder

  • Bergens kommuneforhandlinger 1914/15 sak 37, 1919/20 sak 172 og 1920/21 sak 30.

Arkiv

  • Arkivet etter arkitekt Daniel Muri.
  • Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen.

Leave a Response