Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Konene med matspannene

Tidligere kunne man flere ganger daglig høre lyden av fabrikkfløytene i Solheimsviken.  Disse markerte begynnelsen og slutten på arbeidsdagen og tid for middagspausen klokken 12.  

I middagspausen gikk de arbeiderne som bodde i nærheten av arbeidsplassen som regel hjem for å spise og hvile. De som hadde for lang vei å gå fikk ofte varm mat tilbragt hjemmefra. Arthur Hagtvedt ( født 1909) og Karl Hop-Nilsen ( født 1921) fortalte i en artikkel i Bergens Arbeiderblad i 1975 om konene med matspannene: 

Solheimsviken med BMV fotografert på begynnelsen av 1920-årene. Foto: Atelier KK. Billedsamlingen. Universitetsbiblioteket i Bergen.

”Blant minner som ellers har spikret seg fast, var konene med matspannene på vei mot BMV. Det var da særlig arbeiderne som bodde lengst borte, som fikk mat bragt til arbeidsplassen. Den tid hadde arbeiderne ved BMV, som de fleste andre bedrifter, en times middagspause. De som bodde nærmest gikk hjem. Andre fikk altså bragt mat. Det var slike treetasjes spann med en lang reim rundt – som ble brugt til dette. Hvert sitt rom for suppe, poteter og middagsretten. Ofte kunne det nok være vanskelig nok for ho mor å ha noe å fylle oppi – og en var glad for det en hadde. Mye gikk det nok på sild og poteter, melkesuppe med gryn i – å ja, kanskje var der ikke alltid så mye verken av melk eller gryn i den. Det var mange munner som skulle mettes, ungeflokken var jamt stor, 8-10 barn var ikke uvanlig.”

Relaterte artikler

Arkiv

  • ”Vika-folket i sol og skygge”. Bergens Arbeiderblad 01.11.1975. Arkivet etter Institutt for Byfornying AS.

Leave a Response