Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Krohnsminde idrettsplass

Krohnsminde idrettsplass ble tatt i bruk som ballplass i 1930-årene, men på forhånd var det stor diskusjon om hva dette myrområdet kunne brukes til.

I 1914 kjøpte Bergen kommune eiendommen Krohnsminde. Denne lå på oppsiden av jernbanelinjen og strakte seg fra Wiingårds Jernstøperi ved Nygårdsbroen til Edvard Griegsvei. Deler av eiendommen var et myrområde og derfor vanskelig å bebygge. Det ble diskutert om det skulle utarbeides en idrettsplass her eller om området skulle brukes til hestemarked og fesjåplass med staller.

Norrønas nasjonale stevne 1. juni 1955. Fotograf ukjent. Arkivet etter Bergens Arbeiderblad.

Norrønas nasjonale stevne 1. juni 1955. Fotograf ukjent. Arkivet etter Bergens Arbeiderblad.

I 1920-årene ble det utarbeidet planer for en ny idrettsplass, men det var først med utbyggingsplanene for Kronstadtorvet eller Danmarksplass det kom fart i arbeidet. På området sto det da en stor gasstank, den såkalte ”Potetkjelleren” og en avlusningsbarakk. Våren 1931 begynte dreneringen av plassen. Arbeidet ble utført av arbeidsledige som nødsarbeid. Året etter bevilget formannskapet 41.700 til fortsatt drenering og opparbeidelse av plassen. I første omgang ble det lagd en treningsplass på 60×50 meter.

Det var visjoner om å bygge et stort, moderne idrettsanlegg på Krohnsminde, med blant annet et ”Idrettens hus”, men på grunn av andre verdenskrig stoppet arbeidet opp. Treningsplassen ble tatt i bruk som ballplass i 1930-årene, men det var først etter krigen at plassen ble utvidet og forbedret med garderober, tribuner, nytt banedekke og flombelysning.

Fotballkamp på Krohnsminde i 1964. Er det Årstad - Odd som spiller? Fotograf ukjent. Arkivet etter Bergens Arbeiderblad

Fotballkamp på Krohnsminde i 1964. Er det Årstad - Odd som spiller? Fotograf ukjent. Arkivet etter Bergens Arbeiderblad

Mange store idrettsbegivenheter har funnet sted på Krohnsminde Idrettsplass. Her har det vært store friidrettsstevner, skøyteløp, speedway, boksekamper og ikke minst fotballkamper. Banen har vært brukt som hjemmebane for Løv-Ham Fotball og brukes i dag av en rekke andre fotballklubber som Ny-Krohnborg IL, SK Trane og Baune S.K. I tillegg er plassen mye brukt av barn og ungdom i området.

I senere år har det skjedd store endringer på Krohnsminde idrettsplass. Anlegget er ombygd, tribunene er fjernet og deler av arealet mot Fjøsangerveien er solgt og under utbygging.

Adresse: Fjøsangerveien 38B.

Relaterte artikler

Litteratur

  • Bergens kommuneforhandlinger:
  • 1932, sak 88
  • 1933, sak 110
  • 1934, sak 61
  • 1938, sak 174
  • 1939, sak  127
  • 1947, sak 67
  • 1948, sak 15
  • 1954, sak 166
  • 1955, sak 32

Leave a Response