Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Kronstad jernbanestasjon

I 1913 ble det åpnet en ny jernbanestasjon på Kronstad, samme år som den store hovedjernbanestasjonen i Strømgaten sto ferdig.

Jernbanemyndighetene hadde i 1912 utlyst en lokal arkitektkonkurranse om utformingen av nye stasjonsbygninger på Vossebanen. Den kjente Bergensarkitekten Egill Reimers vant 2. premien og ble engasjert til å tegne stasjonsbygningene på Kronstad, Minde og Hop.  Stasjonen på Kronstad ble plassert i nåværende Bjørnsonsgate, like ved det nye jernbaneverkstedet.

Postkort av Kronstad jernbanestasjon. Foto: Enoch Djupdræt. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Postkort av Kronstad jernbanestasjon. Foto: Enoch Djupdræt. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Etableringen av Kronstad stasjon hadde sammenheng med byggingen av hovedjernbanestasjonen i sentrum og omleggingen av jernbanetraseen ut av sentrum.  Både Vossebanens stasjonsbygning ved Lille Lungegårdsvann og Solheimsvikens stasjon ble nedlagt og jernbanetraseen flyttet fra Nygård og Solheimsviken til østsiden av Store Lungegårdsvann. Fra Fløen til Kronstad ble linjen lagt i tunnel.

Kronstad jernbanestasjon ble bygget som en enkel, toetasjers trebygning med klassisistiske detaljer. Jernbanestasjonen ble stengt i forbindelse med åpningen av Ulrikstunnelen i 1965, men bygningen står fremdeles og disponeres av Bybanen. Kronstad stasjon er i dag den eneste av Vossebanens stasjonsbygninger nær Bergen som er bevart omtrent slik den var bygget. Minde stasjon, som var av samme type, er revet og Hop stasjon er ombygget til kontorformål.

Relaterte artikler

Litteratur

Arkiv

  • Arkivet etter arkitekt Egill Reimers, Bergen Byarkiv.
  • Arkivet etter Bygningssjefen, Bergen Byarkiv.

Leave a Response

  • Sosiale medier