Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

L. J. Danielsen garveri

Garveriet L. J. Danielsen ble i følge bedriftens brevhoder etablert i 1832. Det året tok Ole Danielsen borgerskap som skomaker, og det er nok det som regnes som stiftelsesåret. Den gang hadde skomakerne i Bergen fortsatt nærmest enerett på garving. Det var først rundt 1850 det ble vanlig med garverier uavhengig av skomakerne.

Den gang lå byens garverboder på nordsiden av Lille Lungegårdsvann, omtrent i området der Festplassen ligger i dag. Dette området brant i 1855 og etter brannen ble garveriene flyttet til vestsiden av vannet, omtrent der Kunstforeningen og Stenersen Samlinger ligger i dag.

I nedre venstre hjørne i bildet ligger Danielsens garveri. Utsnitt av fotografi tilhørende Billedsamlingen ved Univeristetsbiblioteket i Bergen. Fotograf:Ukjent.

I nedre venstre hjørne i bildet ligger Danielsens garveri. Utsnitt av fotografi tilhørende Billedsamlingen ved Univeristetsbiblioteket i Bergen. Fotograf:Ukjent.

Bare 20 år senere måtte garverbodene på ny flyttes. Da måtte de vike plassen for Vossebanens jernbanelinje og den nye jernbanestasjonen. Det var da Danielsens garveri flyttet til Solheims Tverrgate 3. Panteregisteret forteller at Danielsen kjøpte tomten av Hjalmar Løberg i 1880, og i april 1881 attesterer lensmannen at Danielsen har oppført en garveribygning på eiendommen.

Når garvermester Danielsen dør i 1898 overtar sønnene Jan Ludvig Olsen Danielsen og Ole Dominicus Danielsen bedriften. I 1921 selger de to sønnene tomten til firmaet L.J. Danielsen og på skjøtet står det at Jan Ludvig Danielsen nå er eneinnehaver til firmaet.

Frem til tidlig på 1900-tallet hadde firmaet kontor og utsalg i Altonagården. En gang mellom 1901 og 1904 flytter de til Smørsalmenning, på nedsiden av Strandgaten. Dette området brant i 1916, og muligens var det etter brannen at Danielsen først flyttet kontor og lager til Klosteret 19, der Ole Dominicus Danielsen bodde med sin familie. Senere flyttet kontoret til garveriet i Solheimsviken, der de i alle fall hadde kontor i 1921. Da Ole Danielsen ble solgt ut av firmaet var det vel ikke lenger naturlig å ha kontor i hans hus på Klosteret.

En gang på slutten av 1950-tallet ble Danielsens garveri nedlagt. I 1960 viser arkivene at eiendommen er solgt og det søkes om å få ominnredet lokalene til andre formål. Lenge ser det ut til å ha vært lagerlokaler i bygget. Den gamle garveribygningen ble revet på 1970-tallet, trolig i 1977, da resten av området ble revet.

Smakebiter fra arkivet

Alle dokumenter i mappa “Garvergaten” fra arkivet etter Reguleringsvesenet. Alle dokumenter i mappa “Garvergaten” fra arkivet etter Reguleringsvesenet. Dokumentene gjelder regulering av Solheims Tverrgate og dreier seg om bedriften L. I. Danielsen Læderfabrikk og Læderforretning. Alle dokumentene er fra 1921.

Litteratur

  • Bergen Bys Historie, bd. II og III, Bergen 1979
  • Lokalhistoriewiki.no, om garving og garveri.

Arkiv

Leave a Response