Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Løbergsveien

Løbergsveien sett sørover fra krysset ved Møregaten og Solheims Tverrgate. De nederste husene, nr.  27 og 29, er blant de eldre bolighusene i området. På naboeiendommen, nr. 31, lå brannstasjonen. Foto: Ingfrid Bækken, Bergen Byarkiv.

Løbergsveien sett sørover fra krysset ved Møregaten og Solheims Tverrgate. De nederste husene, nr. 27 og 29, er blant de eldre bolighusene i området. På naboeiendommen, nr. 31, lå brannstasjonen. Foto: Ingfrid Bækken, Bergen Byarkiv.

Far og sønn Løberg har gitt navn til flere gater i området: Løbergsveien, Løbergsalleen, Løbergsvingen og Løbergstien.

Løbergsveien starter ved Michael Krohns gate i Solheimsviken. Den fører sørover, omtrent parallellt med Fjøsangerveien. Etter en stund skifter gateløpet navn til Løbergsalleen. Skillet mellom veien og alleen markerer den gamle kommunegrensen mellom Årstad (fra 1915 Bergen) og Fana.

Gatene er oppkalt etter Ole Nicolai Løberg og sønnen Hjalmar Løberg. Begge var eiere av Solheim gård og begge var i lengre perioder ordførere i Årstad kommune. Navnet Løbergsveien ble vedtatt i 1916, i forbindelse med at Årstad ble innlemmet i Bergen. Løbergsalleen fikk sitt navn i 1927.

Veien som i dag utgjør både Løbergsveien og Løbergsalleen ble etablert som kjørevei på 1760-tallet av Jon Mariager som eide Fjøsanger hovedgård (det som i dag er Langegården). Veien ble lagt litt oppe i fjellsiden fordi dalbunnen var myrete og våt. På slutten av 1700-tallet omtales veien som en god karjolvei. I 1824 beskriver Sagen og Foss den som en ”smuk vei” som er beplantet med trær. Alleen langs Løbergsalleen ble plantet på slutten av 1700-tallet av Danckert Krohn, som overtok Fjøsanger i 1774 etter Jon Mariager.

Relaterte artikler

Responses

  1. Helge Normann Nilsen says:

    april 26th, 2013 at 14:45 (#)

    I det blå huset lå Skadals kolonialbutikk.Det var også bakebutikk og avis/tobakksbutikk i dette krysset. Litt lenger oppe til høyre, ved Ny-krohnborg skole, lå meieriet, der vi kjøpte melk i spann. Dette var i tiden rundt 1947-52.

Leave a Response