Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Lyststedet Stranden

På begynnelsen av 1800-tallet lå det lyststeder på rad og rekke fra Solheim til Gravdal. Et av dem var Stranden, bygd av den velstående kjøpmannen Clamer Eberhardt Meltzer. Hovedbygningen er i dag erstattet av et moderne kontorbygg.

Stranden ble ryddet på slutten av 1600-tallet og var opprinnelig et paktersted under Damsgård. I 1796 ble eiendommen kjøpt av Clamer Eberhardt Meltzer, kjøpmann på Bryggen. Meltzer bygde et enetasjes lyststed på eiendommen og opparbeidet en stor hage. Til eiendommen hørte også pakterbolig, fjøs og naust.

Lyststedet Stranden på av havnekart over Puddefjorden, 1883. Arkivet etter Havnestyret.

Lyststedet Stranden på av havnekart over Puddefjorden, 1883. Arkivet etter Havnestyret.

Hovedbygningen hadde saltak og en ark midt på hovedfasaden. Det var trolig stuer på hver side mot sjøen og kjøkken på baksiden. Eksteriørmessig hadde huset likhetstrekk med hovedbygningen på Alvøen.

På begynnelsen av 1800-tallet opparbeidet Meltzer en flott hage mot sjøen med bl.a. popler og lønnetrær fraktet fra Christiania. Rett nedenfor huset lå en steinbrygge og fra denne førte en snorrett vei opp mot hovedinngangen til huset.

I sommerhalvåret bodde  familien med tjenerskap på lyststedet, men de tok også turer hit ellers i året når det var bra vær. Transporten skjedde enten med båt eller de reiste med familiens store karjol over Kalfaret, langs Fjæreveien ved Lungegårdsvannet og ut Damsgårdsveien.

I 1873 kjøpte Johan Martens Kahrs deler av eiendommen Stranden med hovedbygning, hageanlegg og strandlinje. Han tok i bruk hovedbygningen på det gamle lyststedet som sommerhus og bygde en treetasjes bod nede ved sjøen hvor han hadde sag, høvleri og trelastlager. Selve gårdsanlegget ble forpaktet bort. Sønnen, Paul, tok etter hvert over trelastbedriften og den andre sønnen, Wilhelm, startet opp renseri i Meltzers engang så elegante lyststed.

Fra 1880-årene ble den delen av eiendommen som lå langs Damsgårdsveien utparsellert til ulike industriformål, bl.a. Laxevaag Værk, men resten av eiendommen ble ikke utbygd før etter 2. verdenskrig. Det en gang så vakre lyststedet ble etter langvarig forfall revet i 1987.

Smakebiter fra arkivet

Se hele kartet her.

Se hele kartet her.

Relaterte artikler

Litteratur

Leave a Response