Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Michael Krohn

Visste du at så tidlig som i 1856 ble gater i Bergen opplyste av gasslykter? Dette var kun tre år etter at Stockholm fikk sine første gasslykter. Mannen bak de bergenske lyktene var Michael Krohn. Han var en av de store gründerne i Bergen på 1800-tallet.

Michael Krohn. Litografi fra Trondheim Byarkiv.

Michael Krohn. Litografi fra Trondheim Byarkiv.

Michael Krohn ble født inn i handelsfamilien Wollert Krohn, som drev med import- og eksporthandel. Han skjønte tidlig at dampskip ville bli fremtidens transportmiddel og at Bergen som sjøfartsby måtte komme på banen i denne sammenheng. Dette var bakgrunnen for at han fikk opprettet Det Bergenske Dampskipsselskap (1851) og grunnlagt Bergens Mekaniske Verksted (BMV) i 1855. Dermed kunne dampskipene bli reparert, vedlikeholdt og etter hvert også bygget i Solheimsviken. Samtidig sørget han for transportruter langs kysten. Han stod også bak byens første kapitalistiske kredittinstitusjon: Bergens Privatbank (1855).

Bergensposten, 14.mars 1867

Bergensposten, 14.mars 1867.

Det kan se ut som om Michael Krohn var en arbeidsgiver som var godt likt. I Bergensposten fra 14.mars 1867 står det en reportasje fra feiringen av Krohn og konen Fredrika Lovise Monrads gullbryllup. Her fortelles det at samtlige 400 arbeidere ved BMV møtte opp utenfor Krohns bolig på Toldbodalmenningen for å gratulere og overrekke «en Fotografi, fremstillede alle Værkstedets 400 Mand paa en Blade og en smuk Sølv Themaskine i Form af en Dampkjedel».

I 1829 kjøpte Michael Krohn lyststedet Wernersholm på Hop i daværende Fana kommune. Frem til 1850-årene drev han et marmorbrudd ved eiendommen. På 1870-tallet bosatte han seg på Wernersholm. Det var under et besøk hos Krohn i 1859 at Bjørnstjerne Bjørnson skrev «Ja, vi elsker». Krohn døde 31. august 1878 i Fana.

Relaterte artikler

Leave a Response