Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Michael Krohns villa

«Det var en diger trevilla. Grønn. Hagen til fru Meyer strekte seg langt bortover i retning Laksevåg. Vi gikk ofte på epleslang der». Nabo på 1940- og 50-tallet.

Michael Krohns villa i Damsgårdsveien, 1959. Foto: Gustav Brosing, Universitetsbiblioteket i Bergen.

En av BMVs gründere, Michael Krohn, bygde seg en villa i nærheten av skipsverftet. Den fikk senere adressen Damsgårdsveien 14. I dag ligger tomten midt i krysset mellom Michael Krohnsgate og Damsgårdsveien.

I grunnboken ser vi at Krohn fikk skjøte på eiendommen i 1860. Branntaksprotokollen fra 1902 beskriver et våningshus i tømmer på gråsteinsfundament, bordkledd, malt og tekket med takstein. To fløybygninger lå på henholdsvis nord- og sørsiden. Bygningen hadde to altaner med jerngitter, begge med nedgang til hagen. Rominndeling, antall vinduer, dører og ildsteder er også beskrevet. I en byggesaksmappe i byarkivet ligger en tegningen av grunnplanet fra 1927. Ut ifra den kan vi se at det hadde blitt gjort endringer i rominndelingen. Hvor mange endringer som hadde blitt gjort siden Krohn bygget huset vet vi derimot ingenting om. Av bilder ser vi at huset lå med hovedfasaden nordøstover mot Damsgårdsundet og Nygårdsbroen.

Damsgårdsveien 14 idag. November 2011. Foto: Åsta Vadset, BBA.

Damsgårdsveien 14 idag. November 2011. Foto: Åsta Vadset, BBA.

Fra folketellingene 1900 og 1910 vet vi også at bankkasserer Isak Felthus Juell og hans familie bodde i villaen. I 1917 søkte Juell om å få oppført en «automobilgarage» på eiendommen. Senere ble villaen kjøpt av arkitekt Fredrik G. Meyer og hans kone Anna. De leide ut deler av boligen. I 1927 søkte de om å få installere vannklosett i huset. Anna Meyer drev en frisørsalong i Michael Krohnsgate. Villaen ble revet på 1960-tallet.

 

 

 

 

Smakebiter fra arkivet

Branntakst på eiendom 5/3 i Årstad kommune, 1902. Fra branntakstprotokoll for lensmannen i Årstad 1899-1907. Signatur 12.10. fol. 144b-145. Statsarkivet i Bergen. Branntakst på eiendom 5/3 i Årstad kommune, 1902. Fra branntakstprotokoll for lensmannen i Årstad 1899-1907. Signatur 12.10. fol. 144b-145. Statsarkivet i Bergen.
Grunnplanet av villaen i Damsgårdsveien 14, 1927. Tegningen ligger i byggesaksmappen for gård nummer 158, bruk nummer 49 i arkivet etter Byrådsavdeling for Byggesak og private planer, Bergen kommune. Grunnplanet av villaen i Damsgårdsveien 14, 1927. Tegningen ligger i byggesaksmappen for gård nummer 158, bruk nummer 49 i arkivet etter Byrådsavdeling for Byggesak og private planer, Bergen kommune.
Solheimsviken 8.oktober 1948. Michael Krohns villa i rød ramme. Foto: Widerøes Flyveselskap ved Vilhelm Skappel, Universitetsbiblioteket i Bergen. Solheimsviken 8.oktober 1948. Michael Krohns villa i rød ramme. Foto: Widerøes Flyveselskap ved Vilhelm Skappel, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Relaterte artikler

Litteratur

  • Gjerstad, Fossen, Stenhjem: Bydelen på Damsgårdssundet, Bodoni Forlag, Bergen 2010

Arkiv

  • Byggesaksarkivet. Arkivet etter Byrådsavdeling for Byggesak og private planer, Bergen kommune.
  • Panteregister A.d.D.65 fol. 118 i Byfogd og byskriverarkivet, Statsarkivet i Bergen.
  • Branntakstprotokoll for lensmannen i Årstad 1899-1907. Signatur 12.10. fol. 144b-145, Statsarkivet i Bergen.
  • Folketellingene for 1900 og 1910 i Digitalarkivet.no

Leave a Response