Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Møllendal kapell

Da byen fikk ny gravplass trengte man også nytt likhus. Det ble diskutert å legge likhuset nær bygrensen, men byens prester mente jordpåkastelsen da ville minste sin betydning fordi liket etterpå ville bli fraktet til kirkegården uten følge.

Møllendal kirkegård og kapell fotografert i 1880-årene. Fotograf: Knud Knudsen. Billedsamingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Møllendal kirkegård og kapell fotografert i 1880-årene. Fotograf: Knud Knudsen. Billedsamingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Samtidig som Møllendal kirkegård ble opprettet, ble det derfor reist et likhus i forbindelse med kirkegården. Senere ble dette kalt Møllendal kapell. Plan for både gravplassen, likhus og graverbolig ble utarbeidet av ingeniør Daae hos Stadsingeniøren i 1868. Både gravplassen og likhuset ble innviet i 1874. I 1907 ble Norges første krematorium innredet i kjelleren på likhuset.

Likhuset, eller kapellet, lå like vest for det nåværende krematoriet på Møllendal. Tegninger fra 1920- og 30-tallet viser at man kom inn i en gang som førte til selve kapellrommet. På hver side av gangen var det kisterom. Dette passer med beskrivelsen fra 1868. Der står det at likhuset skulle inneholde et stort værelse som ”jordeferden” skulle foregå fra. Dette rommet skulle ha åpent loft slik at takkonstruksjonen var synlig.

I tillegg skulle bygget ha to likstuer, som til sammen kunne romme 16 lik, hvert med 5 alens lengde og 3 alens bredde. Selve begravelsesseremonien foregikk i kirkene i sentrum, før kisten ble fraktet til Møllendal. Der ble kistene med de døde oppbevart i likstuene i påvente av jordpåkastelsen.

Bygningen skulle oppføres av tre med panel både inne og ute. Tegningene viser at det var en enkel bygning inspirert både av sveitserstilen og nygotikken. Inngangen vendte mot sør, med en fint utformet døromramming med en rekke gotiske spissbuer over døren.

I 1967 godkjente formannskapet planene for et nytt interkommunalt krematorium med kapeller på Møllendal kirkegård. Det nye krematoriet skulle ligge rett øst for det gamle. Da det nye sto ferdig i 1970 ble det gamle kapellet revet.

Relaterte artikler

Litteratur

 • Indstilling angaaende ny Begravelsesplads for Byen, i Bergen kommunes forhandlingsprotokoll, 1870, sak 12, s. 39ff
 • Bergen byleksikon, s. 329

Responses

 1. Marit Grung says:

  september 6th, 2013 at 00:40 (#)

  Kom på et vers:
  Min mann Mats
  døde på dass
  med dolokk i hånden oppga han ånden
  begraves i kveld
  i Møllendals kapell
  Takk og farvel

  Moderer gjerne dette, men det var et umiddelbart minne

Leave a Response