Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Nonskletten og Kråkemarken på Mannsverk

 

Utsikt fra Kråkemarken eller Wenneslet mot Nonskletten på Mannsverk i 2012. Fotograf: Kjerstin Kragseth

På vestsiden av blokkene på Mannsverk, med sentralvarmeanleggets pipe ragende mot himmelen, står en bergknaus i landskapet. Den markerer starten på en åsrygg som fortsetter sørover mot Nattland, og er en start på det grønne beltet som i dag har fått navnet Bybaneskogen. Knausen hadde en gang navnet Nonskletten og St. Hanshaugen, ifølge Dag Sletten sin innsamling av stedsnavn på Landås.

Slettebakken og Mannsverk. Nonskletten markert i rødt felt.Foto: Widerøes Flyveselskap A/S 1961. Billedsamlingen UiB

Stedsnavnet er sammensatt av ordet «non», som er et måltid inntatt i den niende timen, altså i tre-tiden, og «klett», som betyr nettopp en bergknaus. Allerede på et kart tegnet i 1780, da området fortsatt var utmark for Landås Hovedgård, er stedet merket av med dette navnet, og det har dermed eksistert lenge før Mannsverk gård ble ryddet i 1820. Ifølge Dag Sletten hadde haugen i tillegg navnet St. Hanshaugen. Mot sør finner vi Kråkemarken, der det finnes trapper ned mot duekleivene på Slettebakken.

I 1823 fikk oppmåler Aad Gjelle i oppdrag fra forpakter av Mannsverk gård, Claus Grip, å måle opp og tegne hele eiendommen han møysommelig hadde bygget opp fra 1820. Kartet eies av Bergen Museum, mens Byarkivet har en kopi i sitt arkiv. På kartet kan vi se at det er plassert fire kanoner på toppen av haugen. På nordsiden finner vi en frukthage ved siden av fjøset. Rundt hele knausen slynger det seg en sti. Kråkemarken på nordsiden kaller Aad Gjelle for Wenneslet. Hva ligger bak dette navnet, tro?

Utsikt fra Nonskletten mot Nattland i 2012. Fotograf: Kjerstin Kragseth

På vestsiden av Nonskletten fortsatte stien mot hovedhuset, men før man kommer dit er det tegnet inn en liten plass ved et innhukk i berget. Der skal Claus Grip ha fått hugget inn et gjevt minnesmerke om gårdens anleggelse. Dette er trolig gått tapt. Det kan ha ligget der sentralvarmeanlegget for Mannsverk i dag befinner seg.

Nonskletten ligger ved grensen mellom det som en gang var Landås hovedgård og Slettebakken hovedgård. Ved foten av trappen som leder ned til duekleivene fra knausen, og videre mot idrettsplassen, finnes en rest av steinmuren som en gang skilte utmarken til Landås hovedgården fra utmarken til Slettebakken gård. I dag er østsiden av knausen ivaretatt som vakkert grøntanlegg for borettslaget på Mannsverk. På vestsiden er både sti og landskap sprengt bort for utbygging.

Relaterte artikler

Smakebiter fra arkivet

Kopi av oppmålingskart tegnet av Aad Gjelle i 1823, etter bestilling fra Claus Grip. Arkiv etter Martin Fantoft, Oppmålingsvesenet. Bergen Byarkiv.

Litteratur

  • Red. Jensen, Høgmo, Johnsen og Haavet: Landåsboken. Fra lystgårder og husmannsplasser til drabantby. Kanonhaugen forlag 2004
  • Bjørn Trumpy: Bergenske Lyststeder, Bergen 1977

Arkiv

  • Arkiv etter Oppmålingsvesenet. Bergen Byarkiv.
  • Arkiv etter Reguleringsvesenet. Bergen Byarkiv

Leave a Response