Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Ole og Hjalmar Løberg

Løbergsveien, Løbergsalleen, Løbergsvingen og Løbergstien er alle oppkalt etter to sentrale personer med tilknytning til området: Ole Nicolai Løberg (1804-1868) og sønnen Hjalmar Løberg (1830-1906).

Ole Nicolai Løberg var født i Buskerud, der faren var bokholder ved Kongsberg sølvverk. Han utdannet seg til prest og ble utnevnt til sogneprest i Vikedal i Ryfylke i 1827. Fra 1837 var han i tillegg prost i Ryfylke. I 1845 ble han først suspendert fra presteembedet og senere samme år ble han fradømt embedet. Av den grunn ble han nektet å møte i Stortinget, der han hadde sittet som representant for Stavanger amt fra 1839.

I 1847 kjøpte Løberg Solheim gård i Årstad. Han fortsatte i politikken, og var ordfører i Årstad i seks år, fra 1850-1856. I 1859 overtok sønnen Hjalmar gården. Han fulgte i farens fotspor også politisk, og var ordfører i Årstad en lang periode, fra 1862-1876. Ole Nicolai Løberg flyttet til Veblungsnes i Romsdal, der han døde i 1868. Hjalmar Løberg bodde på Solheim gård til han døde i 1906.

Ole Nicolai Løberg ble en foregangsmann i jordbruket. Han var dessuten opptatt av å studere fiskerihistorie, og ga blant annet ut verket Norges Fiskerier i 1864. For disse skriftene fikk han sølvmedalje på fiskeriutstillingen i Boulogne-sur-mer i Frankrike i 1866. Han fikk flere ganger reisemidler fra det offentlige til sine studier.

Hjalmar Løberg satt på Stortinget i perioden 1868-1882, samt som varamann 1883-85, som representant for Søndre Bergenhus amt. I 1877 ble han tiltalt og dømt til fengselsstraff for majestetsfornærmelse for en artikkel i avisen «Hardanger» der han skrev at kong Oscar 2 hadde gitt medalje til stortingsmannen Johannes J. Aga av politiske grunner.

Relaterte Artikler

Litteratur

  • Lindstøl, Tallak:Stortinget og Statsraadet 1814-1914. Kristiania, 1914 s. 570 og 571
  • Store Norske Leksikon: www.snl.no
  • Just Bing: Årstads historie, Bergen Historiske Forenings Skrifter, nr. 28, 1922

Leave a Response

  • Sosiale medier