Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Om prosjektet

Har du lyst til å lære mer om Årstad? På denne siden finner du artikler, beretninger, fotografier, kart og dokumenter knyttet til steder, mennesker og hendelser i den tidligere omegnskommunen til Bergen. Grenseområdene Stranden og Gyldenpris er også tatt med som et naturlig innslag. Artiklene omhandler i hovedsak tiden fra 1880 og fremover.

Vi vil svært gjerne ha tilbakemeldinger fra deg, både i form av kommentarer, spørsmål eller beretninger. Kanskje du har private fotografier eller dokumenter du vil dele med andre? Du kan legge inn kommentarer og mer informasjon under de enkelte artiklene.

Samarbeidspartnere og bidragsytere er Hordaland fylkesarkiv, Lokalhistorisk avdeling ved Bergen Offentlige Bibiliotek og Damsgårdssundets Historiske Forening. I tillegg har vi fått bidrag både fra andre institusjoner og privatpersoner.

Vi håper at nettstedet vil inspirere til større interesse for Årstads historie. Byarkivet oppbevarer blant annet arkivene etter Årstad kommune. Ønsker du å studere disse, eller annet arkivmateriale fra bydelen, er du velkommen til å besøke oss! Du kan lese mer om bestilling av arkivsaker til gjennomsyn på vår lesesal på våre nettsider her.

Dersom du ønsker å laste ned og bruke fotografier, tegninger og annet fra nettsiden, ber vi deg kontakte Bergen Byarkiv eller den institusjonen som er oppført som eier.

Ved bruk av fotografier har vi forsøkt å følge bestemmelsene i åndsverksloven, men for noen fotografier er det noe uklart hvem som er rettighetshavere. Disse har vi brukt på en måte vi mener er innenfor regelverket. Om noen skulle finne bilder de mener de har rettigheter til, ber vi dem henvende seg til oss med dokumentasjon, og godtgjørelse vil bli ytt etter vanlige satser.

Kommentarfelt er stengt.