Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Protokoller

Her vil du finne ulike protokoller som omhandler Solheimsviken og Årstad:

Arbeid og arbeidsplasser:

 

Bo og leve:
Protokoll for Aarstad Sundhedskommistion
Protokollen inneholder referater fra møter i sunnhetskommisjonen fra 1856 til 1903 og er hentet fra arkivet Årstad kommune. Sunnhetsvesenet. BBA/A-2903/Fa/L0001.

 

Hus og gater:

«Fortegnelse over Stolene i Hospitalskirken og deres fordeling, samt inventarium i Kirken»
Datert til den 14. november 1854. Arkivet etter St. Jørgens hospital, BBA/A-0313/Rp/L0001.

«Beskrivelse over de marikulerede brug i Aarstad herred og forslag til ny skyldlægning for samtlige brug i herredet samt regler, befulgte af den til matrikulens revistion nedsatte herredskommstions forberedende kommitte.» Protokollen er datert 1867 og inneholder oversikt over alle eiendommer, deres eiere, antatt verdi og skattlegging. Protokollen finnes i arkivet etter Årstad kommune. Formannskapet. BBA/A-0251/Hj/L0001/0001.

«Fortegnelse over matrikulerede Eiendomme og deres Skyld den 30te Juni 1890 i Årstad Herred af Nordhordaland Foderi, Søndre Bergenhus Amt, affattet i Henhold til Kgl. Resolution af 29de Mai og 6te December 1886.»
Fra arkivet etter Bergen kommune. Oppmålingsvesenet. A-0983/Mgd/L0002/0002.

«Norges Matrikkel – Matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1.juli 1906 i AARSTAD HERRED af Midthordaland sorenskriveri, Søndre Bergenhus amt.»
Fra arkivet etter Bergen kommune. Oppmålingsvesenet. A-0983/Mgd/L0002/0001.

Referater fra møter avholdt i perioden fra 1908 til 1913.
Forhandlingsprotokoll for Reguleringskomiteen for Årstad.

Arkitektkonkurranse om Danmarksplass – protokoll.
Protokoll fra møter vedrørende arkitektkonkurransen. Protokollen starter 2. desember 1933.

Rapport fra arkivet etter Bergens Saneringssinstitutt A/S. «Sanering av strøk med hjemmel i saneringsloven – Innstilling 2 _Bilag A»
Rapporten inneholder oversikt over eiendommene som ble sanert i Solheimsviken og er datert 1. april 1970, A-2770/Ia/L0002/0001.

Rapport fra arkivet etter Bergens Saneringssinstitutt A/S. «Sanering av strøk med hjemmel i saneringsloven – Innstilling 2 – Bilag B»
Rapporten inneholder oversikt over eiendommene som ble sanert i Solheimsviken og er datert 1. april 1970, A-2770/Ia/L0002/0001.

 

Skole og skolehverdag:

 

 

Leave a Response