Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Puddefjordsbroen

Puddefjordsbroen ble åpnet under stor festivitas 17. desember 1956. Broen var pyntet med norske flagg og «hele» byen og Laksevåg var møtte frem for å spasere eller kjøre over sundet. Puddefjordsbroen var den lengste broen som var bygd i Norge og hadde en total lengde på 436 meter.

Puddefjordsbroen under bygging 1.mars 1956. Fotograf ukjent. Arkivet etter Bergens arbeiderblad.

Åpningen av Puddefjordsbroen i 1956 betød slutten på over femti år med planlegging. De første konkrete planene for en bro over Damsgårdssundet ble lansert i den kommunale havneplanen fra 1903. Her var det tegnet inn alternative broplasseringer og en tunnel gjennom Nygårdshøyden.  Planleggingen stoppet opp, men etter hvert førte den økte byggevirksomheten på Gyldenpris og Laksevåg til at behovet for en bro ble stadig større.

I 1917 ble det nedsatt en brokomite med medlemmer fra Bergen, Laksevåg og Fana kommuner og i 1919 leverte komiteen en innstilling med ulike alternativer for broen. Ikke alle var like begeistret for planene. Ledelsen for BMV fryktet at en bro ville ødelegge for skipstrafikken og slik få store, negative konsekvenser for bedriften. Broplanene ble av økonomiske grunnet raskt skrinlagt. Isteden valgte man å forsterke Nygårdsbroen for å kunne anlegge en trikkelinje fra Florida til Solheimsviken.

I 1938 ble broplanene tatt opp igjen og i 1940 ble det oppnevnt en komite med representanter fra kommunen og næringslivet. Deres innstilling var ferdig i 1942 og inneholdt et forslag om å bygge en høybro med ca. 30 meters høyde. Dette skulle sikre at også store båter skulle kunne passere under broen.

Mangelen på byggematerialer under 2.verdenskrig førte til at broplanene måtte settes på vent og først i 1953 kom bystyrevedtaket om å bygge broen. Innlemmelsen av Fyllingsdalen i Bergen kommune var da nært forestående og mye av passasjertrafikken var etter hvert begynt å skje med buss eller bil. Broen var slik svært viktig for kommunikasjonene i kommunen.

Puddefjordsbroen fotografert fra Dokken i mai 1957. Fotograf: Lie Pettersen. Arkivet etter Reguleringsvesenet i Bergen.

Bystyret valgte en bro i armert betong. Dette var billigst å bygge og vedlikeholde, samtidig som betongen tålte større belastning enn stål. Entrepenør var firmaet Stoltz Røthing AS. Det var et stort stykke ingeniørkunst som ble levert. Broen hadde et fritt spenn på 152 meter, en seilingshøyde på 28 meter og en total lengde på 436 meter. Finansieringen ble ordnet via Bro- og tunnelselskapet. Dette ble opprettet samtidig og var delvis eid privat og delvis av Bergen kommune og Hordaland fylke.  Puddefjordsbroen var blant de første i Norge som ble finansiert av bompenger.

Anleggelsen av broen med tilførselsveier og anleggelsen av Løvstakktunnelen i 1968 førte til store endringer på Gyldenpris. Mange hus måtte rives, blant annet store deler av bebyggelsen i ”Blodbyen”. Puddefjordsbroen førte også til nedleggelsen av Laksevågfergen i 1960. Folk valgte nå å bruke broen for å komme seg til og fra sentrum. I 1999 ble det bygd en identisk bro på sørsiden av den gamle og antall kjørefelt ble utvidet fra tre til seks. Anlegget er en del av trafikksystemet fra Bergen vest, samt Sotra og Øygarden. For å gi plass til den nye broen ble en del av den gamle bebyggelsen på Møhlenpris revet.

Relaterte artikler

Litteratur

Arkiv

  • Arkivet etter Rådmannen for 2. avdeling.
  • Arkivet etter Stoltz Røthing AS.

Leave a Response