Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Radiofabrikken i Løbergsveien

Brev fra Radiofon AS. Arkiv etter Havnefogden 1946. Bergen Byarkiv.

Brev fra Radiofon AS. Arkiv etter Havnefogden 1946. Bergen Byarkiv.

I første halvdel av 1900-tallet var radio tidens høyteknologi. På listen over norske radiofabrikker vet vi kun om to fra Bergen. Ola Radio vet vi svært lite om. Men Radiofon A/S holdt til i Løbergsveien 91 x.

Først på trettitallet ble det vanlig å ha radio i norske hjem. I starten hadde apparatene hodetelefoner, og far i huset hadde førsteretten. Men etter hvert som høytalerteknologien kom, ble radioen et samlingspunkt for familien.

Under krigen ble radioapparater over hele Norge konfiskert. Mange bygget da en enkel radio, et krystallapparat. Det var strømløst, kunne kamufleres for eksempel i en sigareske, og sendte ikke ut signal. Slik kunne nordmenn følge britiske sendinger og høre nytt om krigsutviklingen uten å bli avslørt av fienden.

Radiofon radiokabinett fra 1950/51. Fra nettsiden wwww/Radiomuseum.org.

Radiofon radiokabinett fra 1950/51. Fra nettsiden wwww/Radiomuseum.org.

Mange av de konfiskerte radioapparatene forsvant. Dette skapte et marked for radioproduksjon da krigen var slutt. De flinkeste guttene gjorde hobbyen til en levevei. Leif Minde startet Radiofon A/S rett etter krigen. Fabrikken holdt lenge til i Løbergsveien 91x, en barakk som stod igjen på Solheim gravplass. De hadde avdeling for skipstelefon, ekkolodd og elektrisk logg på Torvalmenningen 3.

I Norge ble markedet for radio mettet mot slutten av femtitallet. Mange la ned som et følge av markedskreftene eller overgang til ny teknologi.  I arkiv etter Fana kommune, formannskapet, går det fram at Radiofon A/S opphørte som selskap i 1953.

Det finnes få opplysninger om radiofabrikkene i Bergen. Gamle radioer er både museums- og samlerobjekter. Her er både Radiofon og OlaRadio representert. Det er fint om noen har opplysninger som kan bidra til å øke kunnskapen vår.

Leave a Response