Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Sjarmøretappe i Puddefjorden

Etappen fra kommunekaien nederst i bildet, oger til Krohnviken øverst til venstre.

Etappen fra kommunekaien nederst i bildet, over til Krohnviken øverst til venstre.

I 1928 påtok Ny-Krohnborg idrettslag seg å arrangere en stor stafett med fire etapper både til lands og til vanns. Den gang het klubben Grane, og stevnet ble døpt «Granes løps- og svømmestafett». Konkurransen utviklet seg til å bli en av datidens største idrettsbegivenheter i sitt slag på Vestlandet, før det måtte legges ned i slutten av førtiårene. Det er vanskelig å forestille seg i dag, men deltakerne skulle svømme over Puddefjorden på to steder.

Søknad med beskrivelse av løype. Fra arkiv etter Havnefogden, Bergen Byarkiv, 1932.

Søknad med beskrivelse av løype i 1930. Fra arkiv etter Havnefogden, Bergen Byarkiv.

Idrettslagene i byen tok imot tiltaket med storm, og deltakerantallet var stort helt frastarten. Stafetten skulle gå i fire etapper; to med løp og to med svømming. De første årene startet løpet fra kaien på Møhlenpris. Løypen gikk forbi Marineholmen til den kommunale kaien i Solheimsviken, der nestemann stod klar til å kaste seg utfor og svømme over til Krohnviken. Tredje etappe ble løpt til Uren. Sjarmøretappen gikk herfra til vanns, over til målområdet på Møhlenpriskaien.

I 1932 ble stafetten utvidet til fire løps- og fire svømmeetapper. Løpet startet med 250 meter svømming fra nordre ende av Lille Lungegårdsvann med veksling i søndre. Nestemann løp 1300 meter videre til Strømgaten, Lars Hillesgate, rundt Florida, over Nygårdsbroen til kommunekaien i Solheimsviken. Tredje etappe ble svømt herfra og til Krohnviken. Fjerde etappe gikk 600 meter til lands fram til Uren, der nummer fem stod klar til å svømme over til Møhlenpriskaien. Videre gikk turen 800 meter via Wolfsgate og Olaf Ryesvei og museet. Den syvende etappen ble løpt 250 meter videre til Christiesgate, Lars Hillesgateog Strømgaten til Lille Lungegårdsvann. Sjarmøretappen ble svømt herfra tilbake til nordre enden av vannet til mål ved festplassen.

Søknad med beskrivelse av løype i 1946. Fra arkiv etter Havnefogden, Bergen Byarkiv.

Søknad med beskrivelse av løype i 1946. Fra arkiv etter Havnefogden, Bergen Byarkiv.

På slutten av førtitallet ble man dessverre nødt til å legge ned stevnet  på grunn av forurensingen både i Lille Lungegårdsvann og i havneområdene. Dette var imidlertid en rik tid i lagets historie.

Leave a Response