Historier fra en bydel – Årstad

Kartsøk

Skipsreder Torps villa på Kronstad

Bolighusene i området vi fokuserer på er svært variert fra småhusbebyggelse via murgårder til villabebyggelse. I denne artikkelen trekker vi frem en villa på Kronstad.

Skipsreder Torps villa. Fasade mot syd. Tegning datert februar 1920. Arkivet etter arkitekt Daniel Muri. Bergen Byarkiv

Skipsreder Torps villa. Fasade mot syd. Tegning datert februar 1920. Arkivet etter arkitekt Daniel Muri. Bergen Byarkiv.

Villaen i Arnoldus Reimersgate 11 med opprinnelig adresse Ibsensgate 110A ble bygget for skipsreder Chr. Torp i 1920 etter arkitekt Daniel Muris tegninger.  Villaen er rikt utstyrt med mange utvendige og innvendige detaljer og er oppført med to boligetasjer samt kjeller og loft. Huset er bygget i gråsteinsmur og pusset utvendig med sementmaterialer. Taket er belagt med glaserte hollandske krumpanner og har en gavl som vender mot syd. Gavlen er i ut murt bindingsverk og kledd med treverk.  På tegningen til høyre ser vi at hovedetasjen har to karnapper. Vi ser også at hovedetasjen i motsetning til annen etasje har vindusskodder og er staselig utsmykket rundt dører og vinduer. Den sydvendte verandaen i første etasje er skjermet med smijernsgitter og to trapper fører ned i hagen. En av tegningene som ikke er tatt med i artikkelen, viser at andre etasje har en liten nordvendt altan, også den med smijernsgitter.

Hagegjerde med inngangsportal. Tegning datert juni 1921. Arkivet etter arkitekt Daniel Muri. Bergen Byarkiv.

Hagegjerde med inngangsportal. Tegning datert juni 1921. Arkivet etter arkitekt Daniel Muri. Bergen Byarkiv.

Arkivet inneholder anbud fra forskjellige håndverksbedrifter. Der er anbud på de fem ildstedene, på sentraloppvarming, tre stykker WC, varmtvannsanlegg, snekkerarbeid, elektrisk arbeid, glassarbeider og flere. Noen av anbudene er tatt med nedenfor under avsnittet «Smakebiter fra arkivet».

I byggemeldingen som er datert i juni 1920, kan vi på siste side lese flere påtegninger fra bygningsmyndighetene. Blant annet stiller veivesenet den betingelse at det ikke graves i Ibsens gate som nylig er utvidet og har fått nytt veidekke. Det anbefales derfor at tilknytning til eiendommen skjer fra Hunstadsvingen. Det stilles også betingelse om at byggherren erverver et grunnstykke som tidligere var bestemt til snuplass, før byggesøknaden kan godkjennes.

Innvendig trapp og panel i entreen. Tegning datert september 1920. Arkivet etter arkitekt Daniel Muri. Bergen Byarkiv.

Innvendig trapp og panel i entreen. Tegning datert september 1920. Arkivet etter arkitekt Daniel Muri. Bergen Byarkiv.

Hvem var skipsreder Torp? Det er ikke mye vi vet om skipsreder Christian Brunchorst Torp, men han var født i Bergen i 1878. Etter at han i 16-års-alderen avsluttet Tanks skole, dro han til sjøs med seilskip. I 1897 tok han styrmannseksamen og ble først styrmann på seilskip, men gikk deretter over i dampskipsfarten. Det siste dampskipet han førte, var «Malmanger» fra Bergen. Han sluttet på sjøen, og i 1915 opprettet han skipsrederfirmaet Torp & Wiese sammen med en annen bergensk sjømann, Johan Christopher Wiese.

Villaen har gjennom tidene hatt flere eiere. Omkring 1970 testamenterte daværende eiere Ingebjørg og Per Slinde eiendommen til Bergens Sanitetsforening. Foreningen drev overnattingssted for rekonvalesenter og «Ingebjørg sykehotell» i villaen. I dag er Villa Ingebjørg integrert i Haukeland hotell.

Smakebiter fra arkivet

Panel i spisestue Panel i spisestue. Tegning datert oktober 1920. Arkivet etter arkitekt Daniel Muri. Bergen Byarkiv.
Peis Peis. Tegning datert desember 1920. Arkivet etter arkitekt Daniel Muri. Bergen Byarkiv.
Byggemelding og diverse anbud på arbeidet Byggemelding og diverse anbud på arbeidet. Arkivet etter arkitekt Daniel Muri. Bergen Byarkiv.

Arkiv

  • Arkivet etter arkitekt Daniel Muri (BBA-2740)

Litteratur

  • Bergens nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Red. O.W. Fasting m.fl.. Kristiania, uten år.

Leave a Response